Asgari Ücret Tespit Komisyonu da Erdoğan’a bağlandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında fiili başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikte yapılan değişikliklerden biri de Asgari Ücret Tespit Komisyonu doğrudan Erdoğan’a bağlandı.

13 Temmuz 2018 0

Komisyon İş Kanunu’nda açıkça düzenlendiği için bu konuda kararname yayımlanması olanaksızdı. Değişiklik hile yoluyla yapıldı: Önce KHK ile İş Kanunu’nun 39. maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı, ardından bu konu 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yenden düzenlendi.

KHK ile yürürlükten kaldırılan 39. madde 2. fıkra şu şekildeydi:

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az on üyesinin katılmasıyla toplanır. Kurul, üye oylarının çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. ”

Bu madde yürürlükten kaldırılınca, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile konu yeniden düzenlendi. Kararnamenin 18’inci bölümünde yer alan “İdari Kurul, Konsey ve Komisyonlar” başlığı altındaki 522. maddenin f fıkrasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmış oldu.

(Sol)

BENZER KONULAR
YORUM YAZ