Av.Doğan Erkan yazdı… Gezi Direnişimiz, davası ve Kavala üzerine…

“Bizim her eylemimiz Emperyalizme karşı bir savaş narası ve insanlığın en büyük düşmanı ABD’ ye karşı halkların birliği için bir savaş marşıdır.”

19 Şubat 2020 0

Bir Sosyalist olarak, Ankaradaki Gezi eylemlerinin en ön safında, Başbakanlık önünde yoldaşlarımla beraber direnmiş, dönemin Ankara Barosu adına dostlarımla beraber tüm Gezi gözaltılarını ve davalarını takip etmiş, İstanbuldaki bir gezi operasyonu ve davasını da takip etmiş, halen de Ankarada süren Gezi davalarını takip eden bir avukat olarak, ve bir Gezi eyleminden yargılanmış ve Gezi’de kurduğumuz Ankara Direniyor’un bir eyleminden halen yargılanmakta olan biri olarak söylemek zorunda hissediyorum: Gezi Direnişi, Osman Kavala ile birlikte anılamaz! Yargı iktidarı bir amorf sepet örüp elmaları ve armutları birlikte atmıştır. İsnadın kafkaesk belirsizliği onun usul hukuku ideolojisinin bir parçasıdır. Ama bu bizi, sosyalistleri, Osman Kavala ile birlikte saf tutmaya iter mi? Ya da diyebiliriz ki “Osman Kavala için de adil yargılanma hakkı…” Şüphesiz doğru. Peki bir sujenin yargı iktidarı karşısında düştüğü pozisyon, onun siyasal pozisyonun önüne geçer mi? Dahası onun siyasal pozisyonunu meşrulaştırır mı?

Hayır!

Kavala herşeyden önce büyük bir uluslararası Kapitalisttir. Bir sermayedardır. Bir Marksist, her şeyden önce emek/sermaye çelişkisini ve sınıf kardeşlerini unutmamalıdır.

Kavala, George Soros‘un, Emperyalist bir hegemonya projesi olan “açık toplum” ideolojisinin ve onun Açık Toplum Enstitütüsü örgütlenmesinin bu topraklardaki savunucusu, uygulayıcısı ve geliştiricisidir. adını da vererek savunmaktadır Soros’un demokrasi projesi dediği iki yüzlülüğü. Bu Proje ABD’ce Ön Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika halklarının sömürgeleştirilmesi, atomize edilmesi projesidir. Dünya Halklarına ve Halkların Kardeşliği ilkelerine düşmandır! Bir Marksist yine herşeyden önce Antiemperyalisttir, Antisömürgecidir, Tam Bağımsızlıkçıdır.

AKP, siyasal reorganizasyonu ve bunun bir parçası olarak düşman ceza hukuku inşaası sürecinde, sakat bir iddianame ile Halkın Gezi İsyanını, göreli bir kayıkçı dövüşü yaşadığı “dış güçler”e yamamaya çalıştı. Belli ki bu tutmayacak plandan dönüldü veya döndürüldü. Bunda Gezi’nin maddi tarihsel gerçekliğinin bu oyundan çok daha büyük olmasının payı vardır kuşkusuz.

Lakin Gezi Davası beraati mutluluğunu Osman Kavala ismiyle birlikte duyurmak, öznel iyi niyetler ne olursan olsun, nesnel olarak bu programa eklemlenmektir, iddianamedeki hegemonyayı tersinden içselleştirmek ve aklamaktır.

Gezi Halkın isyanıdır! AKP aktörünü de yaratan ABD ve onun projeleriyle asla yanyana anılamaz!

Görseldeki o amentü gereği, hem Che’yi, hem Kavala’yı bir arada savunamazsınız! Kavala da adil yargılansın, Gezi davasından beraat etsin. Alâ!

Devrimci avukatlar dışında da onu savunacak bir avukat bulunması zor olmasa gerek!

#GeziYargılanamaz

Av. Doğan Erkan Diğer Yazıları
BENZER KONULAR
YORUM YAZ