Av. Doğan Erkan yazdı… Marksist-Leninist avukatın diyalektik bir mirası

Bir Marksist-Leninist avukat için son derece diyalektik bir miras. Ruhun şaad olsun Roland Weyl, eserinde ölümsüzleştin…

26 Nisan 2021 0

Marksizm ve Hukuk tartışmasında, hem metodolojik olarak ilksel, hem de kronolojik olarak en azından Türkçe’de ilksel bir büyük eserin yazarlarından büyük bir ismi, Roland Weyl‘i 102 yaşında bedence kaybettik. Monique ve Roland Weyl, “Gerçekte ve Eylemde Hukukun Payı” kitabını 1968’de yazdılar. Türkçeye 1975’de “Marksist-Leninist Bir Yaklaşımla” alt başlığı eklenerek çevrildi. Kendisinden çok önce Marksist Hukuk kuramı çabasındaki Pashukanis‘in eseri Türkçeye kazandırılmadan 36 yıl önce. Bu talihsizliğin Türkiyeli devrimci avukatlar için bir avantajı bence, ilk önce bu kitabı okumuş olmak. Çünkü Pashukanis’in ilk tezlerinde hukuk bir meta olarak kabul edildiğinden, sosyalistlerin ondan nasıl yararlanabileceğine dair bir perspektif yoktur, zira “hukuksal biçim her durumda burjuvacadır.”

1968’de, bir anlamda olgunlaşmış SSCB hukukpolitiğinin de etkisiyle – Pashukanis çoktan ilk tezlerinden vazgeçmiş ve hem kendisi hem ardıllarının çalışmalarıyla SSCB tüm gel-gitlerine rağmen bir sosyalist hukuk kuramı da geliştirebilmiştir – Weyl’lerin, Fransız Komünist Partisinin burjuva hukuk formasyonuna eleştirisi göreviyle yazılmıştır kitap.

Onur Karahanoğullarının tespit ettiği gibi iki önemli -bence başarısı- vardır eserin:

1- Marksizm ve Hukuk genel kuramsal bağlantısını yapabilmiş
2- Tek tek hukuk dallarını da bu bağlantının ışığında inceleyebilmiştir.

500 sayfalık yoğun çalışmayı şöyle bitirmiştir Weyl’ler:

“Eğer bu analizimiz, bazılarını hukukta artık sadece bir teknik görmekten vazgeçmeye; başkalarını hukuku sadece keyfiliği örtmeye yarayan bir kılıf saymamaya; daha başkalarını, onu ortak bir ahlakın ifadesi olarak göklere çıkarmamaya ikna edebilirse; aynı zamanda işçi sınıfının hukuku sırf parçalanmak için değil, ayrıca kullanılmak ve kendi mücadelelerinin ihtiyaçlarına uydurulmak için bir hasmın elinden alınan bir silah olarak değerlendirmesine katkıda bulunabilirse; onu bir kapitalist tahakküm aracı olarak değil de, sosyal pratiğin gerekli bir aracı olarak görmesine yardımcı olabilirse, işte o zaman amacımıza ulaşmış oluruz.”

Bir Marksist-Leninist avukat için son derece diyalektik bir miras.

Ruhun şaad olsun Roland Weyl, eserinde ölümsüzleştin…

Av. Doğan Erkan Diğer Yazıları
BENZER KONULAR
YORUM YAZ