Av. Tacettin Çolak yazdı… Diplomasızların peşindeyiz

Meclisteki muhalefet mi? Onlar geyik çevirmekte.

17 Ocak 2021 0

Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesine girerseniz Tayyip Erdoğan’ın biyografisinin ilk paragrafında;

“26 Şubat 1954’te İstanbul’da doğduğu, 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu’ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduğu, fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi’nden de diploma aldığı, Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi’nde okuduğu ve bu okuldan 1981 yılında mezun olduğu” yazılıdır.

Görüyorsunuz biyografide, doğum tarihi, ilkokul ve İmam Hatip’ten mezuniyet yılı yazılı iken Eyüp Lisesi’nden diploma aldığı ve Üniversiteye girdiği tarih yazılı değildir.

Eeee, ne var bunda? Diyebilirsiniz!

Bizce çok şey var…

Çünkü, ülkenin en tepesindeki Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi Anayasa’nın 101’inci maddesinde öngörülen “yükseköğrenim yapmış” olma yeterliliğine sahip değil.

İlkin; tarihçi Yusuf Halaçoğlu; “Erdoğan’ın mezun oldum dediği Sultanahmet’teki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi onun mezun olduğu zaman üç yıllıktır, bu nedenle Erdoğan’a ait olduğu söylenen diploma sahtedir” dedi.

Sonradan bu diplomaların sahteliğiyle ilgili ciddi bulgular ortaya çıktı.

Üniversite diplomasıyla ilgili üç tane kağıt parçası ortada dolaşmakta.

Birisi; 03.04.1981 tarihinde verilmiş “Mezuniyet Belgesi”. Burada 2443 numaralı Tayyip Erdoğan’ın 1980-1981 öğretim yılında mezun olduğu yazılı. Fotoğraf yok, soğuk damga yok. Dekan’ın mührü yok. Okulun adındaki; İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin başında Marmara Üniversitesi yazılı değil. Yazamaz, çünkü Marmara Üniversitesi 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı KHK ile kurulmuş ve mezun olduğu söylenen okul da o tarihte üç yıllıktır.

Diğeri; yine fotoğrafsız. Bu kez okulun adı Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmuş. Rektör ve Dekan imzası olmayan korsan bir kağıt parçası.

Bir diğeri de; araştırmacı Yazar Ergun Poyraz tarafından yayımlanan İstanbul 15. Noteri tarafından 13 Nisan 1994 tarih ve 0424 yevmiye numaralı işlemle aslı görülmeden “aslı gibidir” onayı verilen bir “diploma”dır.

Bu sahte işlemi yapan İstanbul 15’inci Noteri; Noterler Birliği Disiplin Kurulu’nun 23.05.2019 tarih 2018/263 E. 2019/158 K. sayılı kararıyla cezalandırılmıştır.

Sonuç olarak; Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının olmadığı çok açık.

Bununla ilgili yaptığımız suç duyuruları, su anda Erdoğan hakkında işlem yapacak cesarete sahip, gerçekten hukukun üstünlüğüne inanmış, vicdanının sesini dinleyen bir savcı olmadığından hep sonuçsuz bırakılmıştır.

Sanki kendisinin kanunsuzluk yapma özgürlüğü varmış gibi, meclisteki muhalefet partilerinin hiçbiri bu konunun üzerine gitmiyor. Sürekli onun belirlediği yapay gündemler etrafında top çevirip duruyorlar.

Gelelim Tayyip Erdoğan’ın Lise Diplomasının olup olmadığına.

Bize göre göre Tayyip’in Lise diploması da yoktur. 

Tamam, İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden (o da en temel derslerden Kur’an dersinden bütünlemede Arapça’dan da tek derse kalarak) mezun olmuştur. O tarihlerde İmam Hatip mezunları sadece Yüksek İslam Enstitüsü’ne girebilmekteydiler. Üniversiteye girebilmek için Lise diplomasının olması gerekir. Zaten bu nedenle de tarihini belirtmemekle birlikte, fark derslerini vererek Eyüp Lisesi’nden diploma alındığı yazmakt özgeçmişinde. Bu diplomayla da 1973-1974 öğrenim döneminde Marmara Üniversitesine kaydolduğunu iddia etmektedir.

Hemen belirtelim ki; eğer Eyüp Lisesi’ne kayıt yaptırmış ise; İstanbul İmam Hatip Lisesi’nin diploma kütük defterinde Eyüp Lisesi’ne gittiğinin yazılması gerekmektedir. Ancak İstanbul İmam Hatip Lisesinin diploma kütük defterinde böyle bir bilgi yoktur. Oysa aynı kütükte diğer öğrencilerin gittiği okul bilgileri yazılıdır.

Eyüp Lisesi’nin Resmi İnternet Sitesindeki Tarihçede: 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, diplomasını 1973 yılında Eyüp Lisesinden almıştır.” bilgisi yazmakta.

Wikipedia.org’da ise şu bilgiler yer almakta:

Tayyip Erdoğan; “İmam hatip mezunlarının üniversiteye girme konusunda uygulanan kısıtlamalar nedeniyle liseyi dışarıdan bitirme sınavlarına girerek fark derslerini verdi ve 1973 Ekim’inde Eyüp Lisesi’nden mezun olarak ikinci bir lise diploması aldı. Aynı yıl, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine [1] bağlı olan Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okuluna girdi. [2]

İşte burada da mızrak çuvala sığmıyor.

Şöyle ki; 06 Temmuz 1973 tarihinde yapılan Üniversite Sınavı; soruların çalınarak özel bir dershaneye verildiğini ortaya çıkartılması nedeniyle iptal edilmişti.

İlgilenenler için linki koyalım:

“ÖSYM’de ilk skandal patladı.” [3]

Daha sonra bu sınav 19 Eylül 1973’de tekrarlanıyor.

Dolayısıyla Wikipedia’daki; Eyüp Lisesi’nden Ekim 1973’de diploma alma işi ve daha da karışıyor.

Biz yine de bir kurgu yapalım ve Tayyip’in İmam Hatip’teki bütünleme sınavından sonra üniversiteye kadar giden serüvenini söyle özetleyebiliriz.

Varsayalım ki Tayyip; 1Eylül 1973’de bütünleme sınavlarına girmiş olsun. Olmaz ya 2 Eylül’de de sınavlarda başarılı olduğu açıklansın. Hadi diyelim 3 Eylül’de de İmam Hatip diplomasını alsın. 4 Eylül’de Eyüp Lisesi’ne başvursun. 5 Eylül’den 12 Eylül’e kadar fark derslerini alsın, 13 Eylül’de sınavlara girsin. 14 Eylül’de Eyüp Lisesi’nden diploma alsın.

Evet, bu durumda 19 Eylül 1973’de yapılan Üniversite sınavına girip o tarihte olmayan Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi’ni kazanmış olabilir. (Wikipedia’nın Eyüp Lisesi’nden Ekim 1973’de ikinci diplomayı aldığı bilgisi unutulmasın.)

İnanan beri gelsin…

İşte bu nedenle 14 Ocak 2021 günü Eyüp Lisesine bizzat giderek Tayyip Erdoğan’ın anılan Lise’de fark derslerini verip vermediği konusunda 4982 sayılı Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde şu beş soruyu sorduk:

1- Recep Tayyip Erdoğan Eyüp Lisesine kayıt yaptırmış mıdır? Yaptırmışsa hangi tarihte başvurup kayıt yaptırmıştır?

2- O dönem yükseköğrenim kurumuna girebilmek için İmam Hatip Lisesinden mezun bir öğrencinin kaç fark ders vermesi gerekiyordu ve bu fark dersler ne kadar sürede verilebilirdi?

3-Recep Tayyip Erdoğan, okulunuzda kaç fark ders verdi ve hangi derslerden hangi notları aldı?

4- Recep Tayyip Erdoğan okulunuzdan hangi tarihte mezun oldu? (Mezun olduysa diplomasının bir örneğinin çıkartılmasını talep ediyoruz.)

5- Recep Tayyip Erdoğan üniversiteye 1973-1974 tarihinde girdiğini iddia etmektedir. Ancak 1973 tarihinde İstanbul İmam Hatip Lisesinden mezun olup o yıl Lisenizde fark dersleri veriyorsa aynı tarihte üniversiteye nasıl girmiştir?

Bu sorularımızın cevabını bekliyoruz.

Artık devlet ricali içinde diplomasızlık, liyakatsizlik almış başını gidiyor.

Yıllardır milleti ahmak yerine koyuyorlar.

Ama bunun üstüne bir Sayın Ergun Poyraz bir de bizden başka kimse gitmiyor.

Meclisteki muhalefet mi?

Onlar geyik çevirmekte.

Pehlivan Hamza’nın sahte lise diploması ile üniversite kaydı yaptırdığını belgeledik, onu bile yeterince sahiplenmediler.

Ne diyelim.

Onlar görevlerini yapıyor, biz ise işimize bakıyoruz, bakacağız…

Av. Tacettin Çolak Diğer Yazıları
BENZER KONULAR
YORUM YAZ