AYM, Kaçak Saray’ın “1 numaralısını” iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), hukuk sistemine 16 Nisan 2017’deki anayasa değişikliğiyle giren CB kararnamelerine ilişkin ilk iptal kararını verdi.

24 Ocak 2020 0

Yüksek Mahkeme, “1 numaralı” CB kararnamesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye’nin tanıtımına yönelik yurtdışında yapılacak mal ve hizmet alımlarında Kültür ve Turizm Bakanı’nın onayı ile yüklenme tutarının tamamına kadar yükleniciye bütçe dışı avans olarak ön ödeme yapılabilmesine” ilişkin fıkrayı iptal etti.

AKP Genel Başkanı Erdoğan, yeni sistemde ilk kararnamesini “CB Teşkilatı Hakkında CB Kararnamesi” adıyla yayımlamıştı.

Bu kararnamede CB ile bakanlıkların teşkilatları yeniden düzenlenmişti. CHP, söz konusu kararnamenin bazı maddelerinin iptali talebiyle dava açmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi‘nden Alican Uludağ’ın haberine göre, yüksek Mahkeme, dün yaptığı inceleme sonucunda iptal taleplerinin biri hariç tamamını reddetti. 1 numaralı CB Kararnamesi’nin Kültür Bakanlığı’na bağlı Tanıtma Genel Müdürlüğü’nü düzenleyen 287. maddesinin ikinci fıkrası ise anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi. Oy çokluğu ile alınan kararla iptal edilen madde şöyle:

“Türkiye’nin tanıtımına yönelik yurtdışında yapılacak mal ve hizmet alımlarında alım yapılacak olan ülkedeki piyasa şartlarının gerektirmesi ve önemli fiyat avantajı sağlanması halinde, sözleşmesinde belirtilerek, Kültür ve Turizm Bakanı’nın onayı ile yüklenme tutarının tamamına kadar yükleniciye bütçe dışı avans olarak ön ödeme yapılabilir. Bakan onayında teminat alınıp alınmayacağı ayrıca belirtilir. Ön ödemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.”

BENZER KONULAR
YORUM YAZ