Binali Yıldırım hakkında ‘anayasayı ihlal’den suç duyurusu

31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasına rağmen TBMM Başkanlığı görevinden istifa etmeyen Binali Yıldırım hakkında Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

10 Ocak 2019 60 1

HKP’den yapılan açıklamada, “anayasanın açık hükmüne karşın TBMM Başkanı sıfatını taşıyan Binali YILDIRIM, Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmemiş, etmeyeceğini de defalarca belirtmiştir. Bu durum açıkça anayasaya, yasalara aykırıdır. Anayasanın 94/6. Maddesi: “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine, görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar.” hükmünü içermektedir.Yine 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasasının 24/2. Maddesi : “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasî partinin ve parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine katılamazlar. Ancak, yeniden milletvekili adayı olmaya ilişkin faaliyetleri bu hükmün dışındadır.” demektedir. Görüldüğü üzere açık yasa hükmü istisnayı da açıkça belirtmiştir” ifadelerine yer verilerek kamu davası açılması gerektiği belirtildi.

HKP’nin suç duyurusunun devamı şu şekilde:

Bütün bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde Binali YILDIRIM açıkça suç işlemektedir. Ve işlemeye devam edeceğini açıkça belirtmiştir. AKP bayraklarının önünde yaptığı Basın Toplantısında, Halkımızla alay edercesine şöyle diyebilmektedir, pervasızca: “Hukukun olduğu yerde etik konuşulmaz. Hukuk devletinde hukuk konuşulur. TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmeme konusundaki kararlılığımda değişiklik yok.” demekle açıkça demagoji yapıyor.

Öncelikle hukukun toplumdaki etik kuralların, örf ve adetlerin müeyyidelendirilmiş kurallar bütünü olduğunu bilmiyor mu kendisi? Elbette bal gibi ya da zehir gibi biliyor. Ama bunlar kendilerini hiçbir hukuk kuralı ile bağlı görmediklerinden böyle davranmaktalar.

Yukarıda belirtilen Anayasa ve yasa maddeleri hukuk normları değil mi? Binali Yıldırım’ın istifası “etik gereği” değil, hukuk gereğidir.

Ne yazık ki, bu açık kanunsuzluk karşısında CHP lideri Kılıçdaroğlu da, diğer partiler ve hatta Belediye Başkan adayları da teslim olmuş durumdalar. Yani AKP’gillerin yaptığı kanunsuzluğa bunlar da ortak olmaktalar. Öyleyse birbirinden hiçbir farkı olmayan bu partilere halkımız nasıl güvensin?

Bu Anayasaya ve yasalara aykırı suç oluşturan davranışa karşı Halkın Kurtuluş Partisi olarak suç duyurusunda bulunduk. Bu kişi ve benzerlerinden oluşan AKP iktidarının sürekli tekrarladıkları Anayasayı İhlal eylem ve işlemleri nedeniyle sürekli suç duyurularında bulunmaktayız. Anayasal düzenin korunması yalnızca Meclis’e ve idari organlara verilmiş bir görev değildir. Maalesef, şimdiye kadar Cumhuriyeti, Anayasa’yı ve Hukukun Üstünlüğünü korumak ve kollamakla görevli hiçbir Cumhuriyet Savcısı bu kişiler hakkında soruşturma başlatmamış, başlatamamıştır. Suçtan haberdar olduğu anda re’sen soruşturma başlatması gereken Cumhuriyet Savcıları maalesef yasal görevlerini yerine getirmemektedir. Yani yasama ve yürütme organlarının başında bulunan bu kişilerin sanki “suç işleme özgürlükleri” varmış gibi, her gün Anayasayı ve yasaları ihlal etmeleri görmezden gelinmektedir. Yine, tüm bu gelişmeler işlenen anayasal suçlar karşısında demokratik hukuk devletini ve hukukun üstünlüğünü savunması gereken kurumlar ve kuruluşlar suskundur. Hukuk Fakültelerinin Dekanları, Anayasa Hukukçuları, Kamu Hukukçuları, Siyaset Bilimciler suskundur.

Bu nedenle HKP olarak tarihsel bir sorumluluğu yerine getirmekteyiz. Bugünler mutlaka geçecek ve bütün suçlular gerçekten bağımsız mahkemeler önünde hesap verecek. Buna inancımız tamdır.

 

BENZER KONULAR
YORUM YAZ

Metin Durmaz

bi kereden bişi olmaz dedilerdi bir vakitler.