Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden dikkat çeken başvuru

70’i aşkın Boğaziçili akademisyen, üniversiteye seçimsiz atanan Melih Bulu’nun atama kararının ve rektör ataması yönteminin iptali için Danıştay’a başvurdular.

01 Mart 2021 0

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, dikkat çekici bir adım atarak, Melih Bulu’nun üniversiteye rektör atanmasına yönelik Danıştay’a başvurdu.

Melih Bulu, 2 Ocak 2021’de AKP Genel Başkanı kararı ile Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atandı. Üniversite dışından yapılan bu atama, öğrencilerin ve akademisyenlerin tepkisiyle karşılandı. Rektör atamasına karşı okulda başlayan eylemler ise hala devam ediyor.

Rektörlüğün önünde günlük olarak tekrarladıkları sırt dönme eylemini sürdüren akademisyenler, konuyu hukuksal boyuta taşıyarak, 70’i aşkın akademisyen tarafından yapılan dava başvurusu ile Melih Bulu’nun atamasının iptalini talep ettiler. Dava dilekçesinde Anayasal ilkeler ve hukuk açısından atamanın aykırı olduğu belirtildi.

Dilekçede yer alan ifadelerden satır başları şu şekilde;

– “Yapılan atama işlemi, Anayasal ilkeler ve kurallarla bağdaşmaktan uzak, hukuka aykırı bir işlemdir.”
– “Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan takdir yetkisi maalesef kamu yararının aleyhine ve atama işleminin oluşturacağı etki gözetilmeden kullanılmıştır”
– “(Siyasi parti üyesi olan) öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi, rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, onların yardımcılıklarına seçilemezler.”
– “Kanun koyucu yaptığı işbu düzenleme ile, demokratik hakları kullanma özgürlüğü ile kamusal faaliyetlerin yürütülmesinde, aktif karar verici durumda olan üst kademe bürokratlarının tarafsız ve bağımsız bir konumda olmaları gerektiğine vurgu yaptığı izahtan varestedir”
– “Eski AK Parti milletvekili Necdet Ünüvar Ankara Üniversitesi’nde, eski AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Cevdet Erdöl İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde, eski AK Parti Edirne Milletvekili Necdet Budak Ege Üniversitesi’nde, eski AK Parti İzmir Milletvekili Nükhet Hotar ise 9 Eylül Üniversitesi’nde rektör olarak görev yaptığı öğrenilmiştir.”
– “Anayasal düzeyde teminat altına alındığı ve uluslararası sözleşmelerle taahhüt altına girildiği üzere, üniversitelerin kurumsal ve bilimsel özerkliğinin korunması kamu otoritesinin yükümlülüğüdür. KHK ile normlar hiyerarşisine aykırı şekilde yapılan düzenleme ise bu yükümlülüğün tam tersini ifade etmektedir.”
– “Sözü uzatmadan söylenecek şey, ülkemizin, kamu üniversitelerimizin ve dolayısı ile Boğaziçi Üniversitemizin bu şekilde yapılan bir atamayı hak etmediğidir. Maalesef, Boğaziçi Üniversitesi’nde yeterliliği olan bu kadar çok sayıda Profesör varken yukarıda izah ettiğimiz üzere siyasi kimliği ortada olan, üniversite teamülleri gereği bırakınız rektörlüğü, üniversiteye akademisyen olarak kabulü mümkün olmayan Sayın Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanması kararının gerek atama yönteminin Anayasaya aykırı oluşu gerekse, kullanılan takdir hakkının kamu yararı hilafına oluşu gerekçeleri ile iptali gereklidir.”

BENZER KONULAR
YORUM YAZ