Danıştay’dan gösteri yürüyüşleri için kritik iptal

Danıştay 10. Dairesi, Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) açtığı davada toplantı ve gösteriyi yürüyüşlerinin “vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” şartına bağlanmasını hukuka aykırı bularak, iptal kararı verdi.

18 Haziran 2021 0

Danıştay kararına göre; HKP avukatları, 5 Ağustos 2015 tarih ve 29436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ve Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişikli Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, 3, 4, 5, 8, 9 ve 10. maddelerin iptali istemiyle Danıştay 10’uncu Dairesinde dava açmıştı.

Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin ç fıkrasında “Birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhının belirlendiği il ve ilçelerde düzenleme kurulu, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde belirlenen yer ve güzergâhlardan birisini tercih edebilir” hükmüne yer verilmişti.

OYBİRLİĞİYLE İPTAL KARARI 

Ankara Gazetecisi’nden Alican Uludağ’ın haberine göre, Başvuruyu değerlendirilen Danıştay 10. Daire, Yönetmeliğin 3. maddesinin 1. fıkrasının (a), (ç) bentlerinde yer alan “vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğunu oy birliği iptal etti. Kararda, söz konusu yönetmeliğin dayanağı olan 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’ndaki ilgili bölümün Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce iptal edildiğine dikkat çekildi.

HKP: OLUMLU KARAR

Konuyla ilgili HKP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun üç maddesini Anayasa Mahkemesi’nde iptal ettiklerini anımsattı. İptal edilen maddenin; gösteri ve yürüyüş hakkının “vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde” yapılmasını öngören, aksi halin kolluk güçlerince dağıtılmasını ve bu eylemlere katılanların hapis cezasıyla cezalandırılmasını düzenlediğine dikkat çekilen açıklamada, şöyle  denildi:

“İtiraz ettik zira AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları, gösteri/yürüyüşün barışçıl olması koşuluyla, tam da dikkat çekmek ve etki uyandırmak üzere yapıldığından, doğası gereği günlük yaşamı bir oranda zorlaştırabileceğini, aksatabileceğini söylüyordu. Anayasa Mahkemesi bu gerekçelerimizi kabul ederek bu düzenlemeyi 2017 yılında iptal etmişti. Aynı yönde 2015 yılında Danıştay’da açtığımız ve başka pek çok maddenin de iptalini istediğimiz davada her ne kadar Danıştay Dairesi diğer istemlerimizi reddetmiş olsa da, bu yöndeki Anayasa Mahkemesi iptal kararımıza dayanarak ‘vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırma’ yasağını düzenleyen kısmını iptal etmiştir.

AKP’giller eliyle faşist din devletine koşar adım götürüldüğümüz bugünlerde ve AKP’gillerin Hukuk Bürosuna dönüştürülmüş yargı koşullarında kararın bu kısmını olumlu buluyor, halkımıza ve demokratik kamuoyuna hayırlı olmasını diliyoruz.”

BENZER KONULAR
YORUM YAZ