‘Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’nın düşürülmesi’ için başvuru yapıldı

Türkiye Noterler Birliği, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmak için sunduğu diplomasının fotokopisini, aslını görmeden aslı gibidir şeklinde onaylayan noter katibine soruşturma açmayan notere dün uyarma cezası vermişti. Bu olay üzerine HKP bir başvuruda bulundu.

14 Haziran 2019 0

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), “Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, anılan maddelerde öngörülen “Seçilme Yeterliği”ne sahip değildir.” diyerek konuyla ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurarak, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı mazbatasının derhal iptal edilerek Cumhurbaşkanlığı’nın düşürülmesini istedi.

HKP’den yapılan açıklama şu şekilde:

Halkın Kurtuluş Partisi, 24 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın; YSK’ye verdiği öğrenim belgelerinin sahte olduğu ortaya çıkan belgelerle kanıtlanmış olduğundan, adı geçenin Anayasanın 101 ve 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun 6’ncı maddelerinde öngörülen “Seçilme Yeterliği”ne sahip bulunmadığından Cumhurbaşkanlığı mazbatasının İPTALİNE ve Cumhurbaşkanlığı’nın DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilmesi ve hakkında 5237 Sayılı TCK’nin 204’üncü maddesinde öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Suç Duyurusunda bulunulması için YSK’ye başvurdu.

11 Haziran 2019 tarihinde Cumhuriyet Gazetesinde şöyle bir haber yayınlandı:

“Erdoğan’ın sunduğu fotokopiyi aslını görmeden onaylayan kâtibi soruşturmayan notere uyarı

“Türkiye Noterler Birliği, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmak için sunduğu diplomasının fotokopisini, aslını görmeden aslı gibidir şeklinde onaylayan noter katibine soruşturma açmayan notere uyarma cezası verdi…”

Bu olay Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının sahte olduğunun yeni bir kanıtıdır. HKP derhal harekete geçerek YSK’yi göreve çağırmıştır.

YSK başvurumuzda da belirttiğimiz gibi:

“…Anayasa’nın “Cumhurbaşkanının Nitelikleri ve Tarafsızlığı”nı düzenleyen 101’inci maddesinde; Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.” denilmektedir. Yine 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun “Seçilme Yeterliği”ni öngören 6’ncı maddesinde de aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

“Bu açık-net Anayasal ve Yasal düzenlemeler karşısında Cumhurbaşkanı’nın dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olması şarttır. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, anılan maddelerde öngörülen “Seçilme Yeterliği”ne sahip değildir.

“Yine Seçilme Yeterliğine sahip olduğunu kanıtlamak için adı geçen kişi tarafından Sayın Başkanlığınıza verilen öğrenim belgelerinin de sahte olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Ortada TAM BİR KANUNSUZLUK HALİ MEVCUTTUR.

“Bu nedenle, Anayasanın 101 ve 6271 Sayılı Yasasının 6’ncı maddelerinde öngörülen Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliği’ne sahip olmayan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı mazbatasının derhal İPTAL edilerek Cumhurbaşkanlığı’nın DÜŞÜRÜLMESİ,

“TCK’nin 204’üncü maddesinde öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik suçundan hakkında Suç Duyurusunda bulunulması için YSK’ye başvurma zorunluluğu doğmuştur.”

Halkın Kurtuluş Partisi, Halkımıza karşı görevini yapmaya devam edecektir. AKP iktidarının başının yasaları hiçe sayan, Halkımızı aptal yerine koyan sahte diploma skandalını sürekli gündemde tutacaktır. AKP’nin başı ergeç diğer suçlarının tümünden ve resmi evrakta sahtecilik suçundan, bağımsız mahkemelerde yargılanmaktan kurtulamayacak. O günleri hep beraber göreceğiz.

13 Haziran 2019

Kurtuluş Partili Hukukçular

HKP’nin YSK’ya verdiği dilekçe şu şekilde:

BENZER KONULAR
YORUM YAZ