Foça Kozbeyli halkı biyokütle enerji santralına izin vermedi

31 Temmuz 2020 0

Foça Biyokütle Enerji Santrali’ne (BES) karşı bölge halkının verdiği mücadele zaferle sonuçlandı.

Erdem Aliağa Enerji Üretim A.Ş. tarafından İzmir’in Foça ilçesi Kozbeyli Mahallesi’nde,zeytin alanları ve tarım arazilerine çok yakın mesafede yapılmak istenen Foça Biyokütle Enerji Santrali’ne (BES) karşı bölge halkı yoğun mücadele sürdürmüştü.

Foça Belediyesi ve İzmir Tabip Odası tarafından ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararına karşı dava açılmıştı

İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararı iptal edildi.

Foça Biyokütle Enerji Santralı projesi için hazırlanan bilirkişi raporunda, heyette yer alan uzmanların her biri, kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili bilimsel tespitlere yer verdi.

Bilimsel olmayan işler mevcut

Her bir bilirkişi, projeye ilişkin eksiklikler, yanlışlıklar ve bilimsel olmayan işlemler olduğunu ifade etti.

Raporda, oluşacak atıkların bertaraf edilmesi için gereken yöntemlerin ve nasıl uygulanacağının yeteri kadar belirtilmediği, projenin olası çevresel etkileri ve alınması gereken önlemlerin yeterince ele alınmadığı vurgulandı.

Zeytinlikler, tarımsal alanlar ve doğal bitki örtüsü olumsuz yönde etkilenecek

Raporda ayrıca, proje alanının zeytinlik sahalarına yakınlığı nedeniyle 3573 sayılı Kanun’unun 20.maddesine aykırı olduğu, bölgenin petrokimya, demir-çelik, termik santraller gibi kirletici vasfı yüksek sanayilere yakınlığı nedeniyle, zeytinlikleri, tarımsal alanları ve doğal bitki örtüsünü olumsuz yönde etkileyeceği belirtildi.

BENZER KONULAR
YORUM YAZ