Halkın Kurtuluş Partisi, Erdoğan’ın diploması için Eyüp Lisesine başvurdu

Halkın Kurtuluş Partisi, Erdoğan hakkında Eyüp Lisesine başvuruda bulundu.

15 Ocak 2021 0

Halkın Kurtuluş Partisi, Erdoğan’ın sahte diplomalarının peşini bırakmıyor. HKP avukatları bugün İmam Hatip mezunu Tayyip Erdoğan’ın fark derslerini vererek mezun oldum dediği ama gerçekliği kanıtlanamayan Lise Diploması için Eyüp Lisesine başvuruda bulundu. HKP avukatları, Eyüp Lisesi Müdürlüğü’ne Recep Tayyip Erdoğan hakkında 5 soru sordu ve cevaplandırılması talep edildi.

“DİPLOMASI KAMUOYU İLE PAYLAŞILMADI”

Erdoğan’ın 4 yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olduğuna dair diplomasının Kamuoyu ile paylaşılmadığı belirtilen dilekçede, “Paylaşılan diplomaların ise gerçek olmadıkları, evrak üzerinde düzenlemeler yani evrakta sahtecilik yapıldığı şüphe götürmez bir şekilde kanıtlarıyla ortaya çıkarılmıştır” denildi. Erdoğan tarafından YSK’ye verilen Yükseköğrenim diplomasının sahte olduğu Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu’nun kararıyla sabitlendiği belirtilen dilekçede, “Bu kararla; notere diploma aslı olmadan onay işlemi yaptırılarak, sahte bir evraka resmiyet kazandırıldığı ortaya çıkmıştır” ifadelerine yer verildi.

“LİSE DİPLOMASI TARTIŞMALIDIR”

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 4 Ağustos 1971 tarihli 225 sayılı kararında İmam-Hatip okullarının orta kısmı kapatılmış ve Lise kısmı üç yıldan dört yıla çıkarılmıştı. Farklı derslerden sınava girmek şartıyla İmam-Hatip Okulu’nun bir sınıfından liseye veya lise dengi başka bir okula geçme imkânı tanındığı belirtilen dilekçede, Erdoğan’ın yükseköğrenim diplomasında durum bu iken yükseköğrenim yapabilmesi için gerekli olan Lise diploması da tartışmalıdır” denildi.

“KÜTÜK DEFTERİNDE İBARE YOKTUR”

Erdoğan’ın İstanbul İmam Hatip Lisesi’nin diploma kütük defterinde Eyüp Lisesi’ne gittiğinin yazılı olması gerektiği belirtilen dilekçede “İstanbul İmam Hatip Lisesinin basında yayınlanan diploma kütük defterinde böyle bir ibare yoktur” denildi.

EYÜP LİSESİNE KAYIT YAPTIRMIŞ MIDIR?

HKP Avukatları Eyüp Lisesi Müdürlüğüne şu soruları sordu:

– Recep Tayyip Erdoğan Eyüp Lisesine kayıt yaptırmış mıdır? Yaptırmışsa hangi tarihte başvurup kayıt yaptırmıştır?

– O dönem yükseköğrenim kurumuna girebilmek için İmam Hatip Lisesinden mezun bir öğrencinin kaç fark ders vermesi gerekiyordu ve bu fark dersler ne kadar sürede verilebilirdi?

– Recep Tayyip Erdoğan, okulunuzda kaç fark ders verdi ve hangi derslerden hangi notları aldı?

– Recep Tayyip Erdoğan okulunuzdan hangi tarihte mezun oldu? (Mezun olduysa diplomasının bir örneğinin çıkartılmasını talep ediyoruz.)

– Recep Tayyip Erdoğan üniversiteye 1973-1974 tarihinde girdiğini iddia etmektedir. Ancak 1973 tarihinde İstanbul İmam Hatip Lisesinden mezun olup o yıl Lisenizde fark dersleri veriyorsa aynı tarihte üniversiteye nasıl girmiştir?

“TÜM ÜLKE İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR”

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun maddeleri hatırlatılan dilekçede, “Bilgi Edinme Yasasında öngörülen kurallardaki gibi, ülkemizde demokratik ve şeffaf bir yönetimin olabilmesi Cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir kurumun başındaki kişinin bu görevi yürütmek için gerekli Anayasal ve Yasal şartları taşıyıp taşımadığı bilgisinin edinilmesi, tüm ülke için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle bu konuda tüm kamuoyunun bilgilenmesi gerektiğini düşünmekteyiz” denildi.

“ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR”

HKP avukatları dilekçenin devamında soruların cevaplandırılması talep edilerek, “Cumhurbaşkanı’nın dört yıllık yüksek okul diplomasının olup olmadığı yıllardır tartışılmaktadır. Tüm tartışmaların önünü kesmek ve tüm ülke halkını yakından bilgilendirmek için yaptığımız bu başvuru özel hayatın gizliliği kapsamında da değildir” dedi.

“LİSE DİPLOMASI YOKTUR”

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Çolak şu ifadelere yer verdi:

Değerli arkadaşlar;

Bugün Tayyip Erdoğan’ın lise diplomasının olup olmadığı ile ilgili Eyüp Lisesine başvuru yaptık. Biliyorsunuz, Tayyip Erdoğan’ın İstanbul İmam Hatip Lisesinden mezun olduğu ve Eyüp Lisesinden de fark dersleri vererek Marmara Üniversitesine kayıt yaptırdığı iddia olunuyor. Fark dersleri ile ilgili hangi dersleri aldığı, hangi yılda Eyüp Lisesinde okuduğu konularının açığa çıkması gerekiyor. Kendi söylediklerine göre 1973 yılında fark dersleri almış ama aynı yıl da üniversite kaydı yaptırmış.

Oysa mevzuata göre İmam Hatiplilerin fark dersleri vererek lise diploması alabileceğine yönelik değişiklik yapılmasına karşın, bu fark derslerini alabilmek için düz bir liseye başvurup ders görülmesi ve sınavlara girilmesi gerekiyor. Eylül Bütünlemesine kalınıp, aynı yıl içerisinde bunların yapılması mümkün değildir.

Dolayısıyla biz Tayyip Erdoğan’ın lise diplomasının olmadığını iddia ediyoruz. Ve lise diploması olmayan birinin de üniversiteye kayıt yaptırması, 4 yıllık üniversite kaydının olması mümkün değildir. Dolayısıyla Anayasanın Cumhurbaşkanında aramış olduğu niteliklerden olan 4 yıllık yükseköğretim mezunu olma niteliğine de haiz değildir, Tayyip Erdoğan.

Şimdi biz bununla ilgili olarak bugün Eyüp Lisesine HKP avukatları olarak 2 sayfalık dilekçe verdik. Bu dilekçemiz de Eyüp Lisesinin evrak kayıtlarına 19159139 olarak girmiştir. Hızlıca bu dilekçemizdeki taleplerimizi açıklamak istiyorum. Lisenin idaresine sorularımız olmuştur:

1- Recep Tayyip Erdoğan Eyüp Lisesine kayıt yaptırmış mıdır? Yaptırmışsa hangi tarihte başvurup kayıt yaptırmıştır?

2- O dönem yükseköğrenim kurumuna girebilmek için İmam Hatip Lisesinden mezun bir öğrencinin kaç fark ders vermesi gerekiyordu ve bu fark dersler ne kadar sürede verilebilirdi?

3-Recep Tayyip Erdoğan, okulunuzda kaç fark ders verdi ve hangi derslerden hangi notları aldı?

4- Recep Tayyip Erdoğan okulunuzdan hangi tarihte mezun oldu? (Mezun olduysa diplomasının bir örneğinin çıkartılmasını talep ediyoruz.)

5- Recep Tayyip Erdoğan üniversiteye 1973-1974 tarihinde girdiğini iddia etmektedir. Ancak Eylül 1973 tarihinde İstanbul İmam Hatip Lisesinden mezun olup o yıl Lisenizde fark dersleri veriyorsa aynı tarihte üniversiteye nasıl girmiştir?

Şimdi bu sorularımızı biz 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde Eyüp Lisesine sorduk. 15 gün içerisinde bu sorularımızın cevabının verilmesi gerekiyor. Bunun takipçisi olacağız.

Bu arada şunu da belirtmek istiyorum:

Siyasette Anamuhalefet Partisi Başkanı ve Tayyip Erdoğan arasında son günlerde bir kayıkçı dövüşü yaşanmaktadır, “Sözde Cumhurbaşkanı” tartışmaları şeklinde. Tayyip Erdoğan saldırıya geçmiştir. Kılıçdaroğlu’nu eleştirmektedir. Kılıçdaroğlu’nun savunusu ise Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yeminine uygun davranışlar göstermediği şeklindedir. Oysa bunlar sorunun sonuçları ile ilgilidir.

Siyasette yaşanan tartışmalar, Cumhurbaşkanının Anayasadaki Cumhurbaşkanlığı yeminine sadık kalmadığı şeklindedir. Kılıçdaroğlu tartışmayı bu noktada yürütmektedir. Aslında kayıkçı dövüşü yapmaktadır. Sorunun özüne inmemektedir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı yemini bir sonuçtur. Cumhurbaşkanlığı yeminine gelmeden önce, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yeterliliği yoktur. Dolayısıyla ettiği yeminin de bir anlamı yoktur. Ve bu noktada diploma ile ilgili soruşturmayı ya da araştırmayı göze alamamaktadır Ana Muhalefet Partisi ve kayıkçı dövüşü yapmaktadır Kılıçdaroğlu.

Tıpkı Ege’de işgal edilen 19 Adamız ve 2 Kayalıkta olduğu gibi susuş kumkumasına yatmaktadırlar, ölü numarasına yatmaktadırlar. Oysa bilindiği gibi Noterler Birliğinin disiplin kurulu kararı ile de ortaya çıktığı üzere, Tayyip Erdoğan’ın gerek milletvekili seçilirken ki gerekse Cumhurbaşkanı seçilirken ki vermiş olduğu diploma örneği ya da noter onaylı diploma örneği sahte evrak düzenlenerek yapılmıştır. İstanbul 15’inci Noteri bu sahte işlem nedeni ile de Noterler Birliği Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmıştır. Dolayısıyla ortada evrakta sahtecilik suçu işlenmiştir. Aynı zamanda nitelikli dolandırıcılık suçu da işlenmiştir. İşte bu suçları işleyen birinin Cumhurbaşkanlığı da yasal değildir. Kimsenin Anayasal suç işleme, kanunsuzluk yapma hakkı yoktur. Madem demokratik hukuk devleti ise burası, herkes yasalara, Anayasaya uymak zorundadır. Biz bu çerçevede yaptığımız başvurunun takipçisi olacağız, Halkın Kurtuluş Partisi olarak. Bundan sonra da tüm haksızlıklar ve adaletsizlikler karşısında takipçi olacağız. Saygılar sunarım.”

BENZER KONULAR
YORUM YAZ