İlahiyat fakültesi öğrencilerinin ‘kadın algısının’ belirlenmesi amacıyla yapılan tezin akıllara durgunluk veren içeriği

28 Temmuz 2020 0

İlahiyat fakültesi öğrencilerinin ‘kadın algısının’ belirlenmesi amacıyla yapılan tezin akıllara durgunluk veren içeriği;

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve din bilimleri Anabilim dalı İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Kadın Algısı başlıklı yüksek lisans tezi yayınlandı.

Yüksek lisans tezinin özet bölümünde “Endüstri devriminin getirmiş olduğu kadın ve din kimliklerinin yeniden tartışılmaya açılmasıyla birlikte günümüzde zaman zaman din-kadın konuları tartışılmaktadır. Bu araştırma, özellikle din-kadın tartışmalarının noktasındaki
kurumların başında gelen ve din öğretiminin verildiği İlahiyat Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin kadın algısını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini İlahiyat Fakültesi öğrencileri oluştururken örneklemini Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ilahiyat Fakültesinde öğrenim görmekte olan 735 öğrenci oluşturmaktadır.

“Bazı Durumlarda Birden Fazla Evlilik” ile ilgili Algılarına Yönelik Bulgular

Bazı Durumlarda Kadının Dövülmesi” ile ilgili Algılarına Yönelik Bulgular

. Cinsiyete Göre “İlahiyat Fakültesi’ndeki Sınıflarda, Kız-Erkek Ayrı Sınıflarda
Eğitim Görmelidir”, ile ilgili Algılarına Yönelik Bulgular

“Miras Meselesi” ile ilgili Algılarına Yönelik Bulgular

Fakülteye Göre “Bazı Durumlarda Birden Fazla Evlilik” ile ilgili Algılarına
Yönelik Bulgular

Tezin sonuç bölümünde 

“İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Kadın Algısı” ile ilgili çalışmanın alt problemlerine ilişkin elde edilen sonuçlar şu şekildedir:
1. Araştırmada “Kadın ile Ġlgili Ön Kabuller” faktöründe öğrencilerin en düşük oranda katılmadıkları “Kadının yeri evidir” kabulüyken; en yüksek oranda katılmadıkları ise, “Babalar eşlerini dövebilirler” kabulüdür.
2. Araştırmada öğrencilerin “Kadının Toplumsal Yaşamdaki Kazanımlarına” ilişkin algılarına yönelik olarak, “Türkiye’de kadın, her türlü hak ve hukuka sahiptir”kabulü en yüksek oranda ortaya çıkarken, katılımın düşük olduğu kabul ise,“Türkiye’de kadınlar bütün haklarını bilmektedir” kabulü olmuştur.
3. Araştırmada öğrencilerin “Kadının Toplumsal Yaşamdaki Kayıplarına”ilişkin algılarına yönelik en düşük katılım, “TBMM’deki milletvekili sayısı, cinsiyet açısından, şimdikinin tam tersi olursa sorunlar çözülür” kabulüyken, en yüksek oranda katılmadıkları kabul ise, “Türkiye’de kadınlar özgür değildir” kabulüdür.

4. Araştırmada öğrenciler “Türkiye’de kadına karşı şiddet yaygındır” kabulüne en yüksek oranda katılırken, katılımın en düşük olduğu kabul “Türkiye’de kadın olmanın zor olduğunu düşünüyorum” kabulüdür.
5. Araştırmada öğrenciler, “Kadın, her insan gibi din ve inanç özgürlüğüne sahiptir” kabulüne en yüksek oranda katılırken, katılımın düşük olduğu kabul ise, “Kadınla ilgili sorunların çözümü için ekonomik özgürlük şarttır” kabulüdür.

Tezin tamamı: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=sxk9ei-o_yMa110AQp4eCQ&no=7uIP0yGxQA8Tod0jecHJOg

 

BENZER KONULAR
YORUM YAZ