İşçi ve Sendika’dan… Grev hakkı var mı yok mu?

Grev hakkı var mı, yok mu? Hemen cevabını verelim.

13 Ekim 2020 0

İşçilerin sendika hakkı var.

Biz böyle biliyoruz yasa böyle diyor. Ama hiçbirşey göründüğü gibi olmuyor.

İşçilerin sendikaya üye olma hakkı var. Ama sendikaya üye olursa işten atılma riski var.

Sendika çoğunluğu sağlarsa toplu iş sözleşme yapma hakkı var. Evet ama işverenin çoğunluğa itiraz etme hakkı da var. Mahkemeler yıllar sürüyor. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşmeler Kanuna göre, toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamazsa sendikaların greve gitme hakkı var.

Ama grevin yasaklanma olasılığı yüksek. Çünkü 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşmeler Kanununda ‘grev ve lokavtın ertelenmesi’ başlıklı  63. Maddesi var.

Grev hakkı var mı, yok mu? Hemen cevabını verelim.

İşçilerin yasada grev hakkı var ama pratikte greve gitme hakkı yok. Sendikaların bu konularda ki sessizliklerine hiç girmeyelim.

Petrol İş Sendikasının örgütlü olduğu Soda Sanayii A.Ş’ de grevi yasaklandı. 2018 yılında, cam sanayisinin ana ham maddelerinden biri olan soda üretiminin yapıldığı Soda Sanayii A.Ş.’de, yapılacak grev de yasaklanmıştı. Yani bu işyerinde sendika gerçek anlamda sözleşme yapamıyor. Ama işçiler toplu iş sözleşmeli çalışıyor!

Soda Sanayii A.Ş. grev yasaklanması tek örnek değil. Birleşik Metal İş Sendikasının da bir çok grevi yasaklanmıştı. Ve bir çok işyerinde sendikalar grevlerinin yasaklancağı baskısı altında greve gitmeden sözleşmeyi bitirmeye çalışıyor.

Grev yasaklamalarını AKP, İktidara geldiği günden beri sistemli bir politika olarak uyguluyor. Açıkça grevleri parababaları lehine bitirdik diyorlar.

Petrol-İş Sendikası’nın Mersinde bulunan 600’e yakın işçinin çalıştığı Şişecam Kimyasallar Grubu’na bağlı Soda Sanayii A.Ş.’de başlayacağı grev Cumhurbaşkanı Kararı ile yasaklandı. Tuz, soda ve krom üreten şirkette yapılacak grevin ‘milli güvenliği ve genel sağlığı bozucu’ nitelikte olduğu ifade edilerek, 60 gün ertelenmesine karar verildi. Erteleme kelimesi yanlış bir ifadedir. Doğru kelime grevin yasaklanmasıdır.

Soda, tuz, krom üretiminin grevden dolayı durmasının yada kısmen azalmasının  milli güvenliği nasıl olumsuz etkileyeceğini, genel sağlığı nasıl bozacağını düşünün. Ki bu işçiler işyerinde pandemi sürecinde aralıksız çalışıyorlar, unutmayın.

Grevin yasaklanması için hiçbir neden yoktur. Grev yasağının tek nedeni, işçilerin mücadele ederek hakkını almak istemesidir. Ve hakkını arayacak işçilere gözdağı vermektir.

Öyleyse yasada greve hakkının olmasının bir anlamı var mı?

İşveren grev hakkının kullanılamayacağını biliyorsa işçilerin yada sendikanın taleplerini neden kabul etsin? Hatta sendikanın bir an önce grev kararı almasını ister. Çünkü grevin 60 gün yasaklaması işine gelir. Bu 60 günlük sürede ya işçiler-sendika teleplerinden vazgeçer, daha azına razı olur.

Yada 6356 Sayılı Sendiklar ve Toplu Sözleşmeler Kanunun 63. Maddesinin 3. Fıkrası işçilerin karşılarına çıkar. O fıkrada şöyledir.

“Erteleme süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa, altı iş günü içinde taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. Aksi takdirde işçi sendikasının yetkisi düşer.”  diyor.

Yüksek Hakem Kurulunca  yapılacak toplu iş sözleşmesi işçilerin yararına olmaz. İşçiler % 50 zam alsalarda bir şey ifade etmez (ki olmaz en fazla %4-%10 arası ücretlere zam gelir. Belkide kazanılmış bazı haklarıda ellerinde alınır.) Çünkü Yüksek Hakem Kurulunca yapılan her sözleşme işçilerin iradesini ortadan kaldırır. Sendikaları saf dışı eder. Bu anlamda sendikalar grev yasaklamalarıyla baskı altında tutulur. Daha çok parababalarına teslim olurlar. Böylelikle işçiler sendikalarından, örgütlülükten uzaklaşır. Ve sendika hakkı kâğıt üzerinde bir prosedüre dönüşür. Grev yasaklamalarının asıl amacı da budur. Parababaları daha ne ister ki?

İşçi ve Sendika Diğer Yazıları
BENZER KONULAR
YORUM YAZ