İşçi ve Sendika’dan… Korku Büyük

Çünkü korku büyüktür. İşçilerin örgütlülüğü patronlar için kabustur. Onların dünyası kâr ve sömürü üzerine kuruludur.

08 Ekim 2022 1

Eğer ki bir işyerinde sendikanın adı geçtiğinde dahi patron, vekil, müdür, şefler telaşlanıyor, korkuyor, işçileri takibe başlıyorlarsa bilin ki orada çok büyük haksızlık, hukuksuzluk vardır ve işçilerin hakları düşündüğünüzün de üzerinde gasp ediliyordur.

İşte o korku ve telaş içinde olanlar, haksızlık, hukuksuzluk yapanlar, işten attıkları işçinin kıdem tazminatını ödemezler.

İşçilerin ücretlerini zamanında ödemezler. Üstelik o ücretler asgari ücreti geçmez.

Asgari ücretin altında da dahi çalıştırdıkları işçiler vardır.

Yol ücreti yok, yemek ücreti yok. Sigorta yapmaz, canları istediği zaman sigorta yaparlar. İşçinin işgücünün karşılığını vermezler. Fazla mesaiyi ücreti ödemez. Hafta tatili kullandırmazlar. Senelik izin yoktur.

İşçilere angarya dayatırlar. İş verdikleri için mobbingi, baskıyı kendilerinden hak olarak görürler.

Ama sendika adını duyduklarında örgütlenmenin boyutuna göre tavırlar değişir. Yaptıkları tüm haksızlarını, hukuksuzluklarını unutur, aramıza kimseyi sokmayalım, biz bize yeteriz, biz bir aileyiz demeye başlarlar. Nasıl bir aile bu? İşçilerin anayasal ve yasal hakkını kullanmasına tahammül edemiyor.

Bir kere aile olduğuna vurgu yapmaya başlayanlar işçileri uyarmayı kendine görev bilirler. Üye oldukları sendika işçilerden aidat alacaktır. Sendikanın yöneticileri işçilerin sırtında zevki sefa içindeler. Eğer bu tutmaz ise terörist faaliyet içindedir sendikacılar. Eğer bu da tutmaz ise sendikalar sizi satar.

Tamda burada işçilerin sorması gereken “kime satar”, “hangi sendika işçiyi satar” soruları olmalıdır.

Cevap şudur.

İşverenlere satar, parababalarına satar. Patronlarla işbirliği içinde olan sendikalar işçiyi satar.

Bu cevapla birlikte işçiler şüphe duymaya başlamalıdır. Ama asla örgütlenmekten, sendikakaşmaktan vazgeçmemelidir.

İşçiler soru sormaya devam etmelidir.

İşverenler, parababaları işçilerin haklarını savunan sendikacıları karşılarında bulduğunda neden başka sendikaları devreye sokar? İşçilerin örgütlenmesinden kurtulamayacağını anlayan parababası anında terörist, bölücü, satar söyleminden çıkıp, satın aldığı yada alabileceği sendikalarla işbirliği içine girer. Neden?

Çünkü korku büyüktür. İşçilerin örgütlülüğü patronlar için kabustur. Onların dünyası kâr ve sömürü üzerine kuruludur.

Parababaları, kâr ve sömürü düzenleri bozulacak diye öyle bir korku ve talaşa kapılırlar ki yasa hukuk tanımazlar. İşçileri baskı altında tutarlar. Tehdit ederler. Yalan, iftira hepsi vardır. İşçileri sendikadan,örgütlenmekten vazgeçiremezler ise işçilerin tüm haklarını gasp ederek işten atma yoluna giderler.

Bunu engelleyecek olan işçilerin kararlı duruşudur.

Parababaları, sendika aidatı, terörist, bölücü, sendika işçiyi satar denklemi üzerinde işçileri sendikalardan uzaklaştırdığında işçiler her zaman kaybeden tarafta olur.

Bu denklemle işçilerin örgütlülükle kazanılacak haklarının tartışılmasının ve görülmesinin önüne geçmiş olurlar.
İşçiler, örgütlenme ile ekonomik kazanımlarının yanı sıra insana yaraşır çalışma koşulları sağlayacaklardır. İşçilere bunu düşünecek, düşündürecek fırsat verilmemelidir.

İşçilere daha az ücret vermenin,ucuza çalıştırmanın ve işçilerin haklarını gasp etmenin en iyi yollarından biri işçilerin örgütsuzlüğüdür.

Çok açık söyleyebiliriz ki, sadece yasal hakları verilmeyerek işçilerin milyonlarca liralık hakkı gasp ediliyor. Buna karşılık sendikaların yapacakları Toplu İş Sözleşmesi ile kazanacaklarını hiç hesap etmeyelim.

Yine aynı oranda işçilerin yasal haklarını ödemeyerek patronlar devlete de milyonlarca lira vergi ödememiş olurlar.
Biliyoruz ki parababaları hiçbir zaman işçilerin örgütlülüğünü, sendikalaşmasını istemezler.

İşte bundan dolayı da işçilerin hak aramasında en önemli aracı olan sendikaları da itibarsızlaştırarak işçileri sendikalardan uzaklaştırmak isterler. Bunu da kendi bildikleri, kontrol altında tutukları sendikalar aracılığı ile sendikaların sadece aidat aldığı ve de işçiyi sattığı algısı yaratmışlardır. Bununla birlikte işçilerin haklarını savunan, önemli kazanımlar sağlayan sendikaları da terörist, bölücü ilan etmişlerdir.

İşçiler, kendilerine dayatılan yoksulluğun ve kölece çalışma koşullarında cebinde çıkacak aidatla ve yoksulluktan kurtaracak olan örgütlülükten bölücü oluruz düşüncesi arasına sıkıştırılmış durumdadır.

İşçiler bir sonuç çıkartmalıdır. İşçilerin örgütlülüğünde büyük korkuyu yaşayan parbabalarıdır. Çünkü onların kaybedeceği çok şeyi vardır. İşçiler, parababalarının korkusunu kendi korkusuymuş gibi yaşamaktan kurtulmalıdır.

İşçi ve Sendika Diğer Yazıları
BENZER KONULAR
YORUM YAZ

RAMAZAN KAP

👍✊✊✌️✌️👏👏