İşçi ve Sendika’dan… Marx ne demiş?

Bu anlamda, devrimci teori olmadan, devrimci pratik olmaz, diyen HKP’yi izlemek gerekir.

13 Ocak 2023 0

Türkiye’de sol, sosyalist, komünist parti yada grupların birçoğunun söylemi dışında işçi sınıfımız ile bağı yoktur. Birçoğu için sınıf mücadelesi bayrak göstermeye gittikleri işçi direnişlerinden veya katıldıkları mitinglerden ibaret. Ve onu da işçilere yapılmış bir lütufmuş gibi göstermeye çalışırlar. Ama hepsi sınıf mücadelesi veriyordur.
İşçi havzaları, fabrika cehennemi, varoş, düşük ücretler, sefalet, zulüm, sömürü, kölelik düzeni, örgütlenme, sınıf bilinci kelimelerini kullanmayı çok severler. İşçilerle bağı kelimelerden ibaret sanıyorlar.

İşçileri katamadıkları seminerler, konferanslar verirler. Bildiri dağıtır, işçilere işçilerin anlamadığı bir dilde işçiliği anlatırlar. Gazete, dergi gibi yayın organlarında, çıktıkları televizyon programlarında yada kendilerinin yöneticisi olduğu sosyal medya hesaplarında işçi sınıfından ve mücadelesinden söz ederler. Kendilerinin içinde olmadığı örgütlenme yollarını bir bir ortaya koyarlar. Bu şekilde işçilere sınıf bilincini verdiklerini düşünürler.

İşçi sınıfı ile bağı olmayanlar 1 Mayısı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü ve 15-16 Haziran Direnişini sadece üzerinde yazı yazılacak konularmış gibi düşünürler. Önemini unutmuşlardır. Taksim 1 Mayıs alanında vazgeçip sıradanlaştırmak istemeleri de bu nedendendir.

Marx ne demiş?…

Biz değil siz gelin demeyi sınıf mücadelesi olarak görüyorlar.

Görmedikleri, gitmedikleri, yazmadıkları işçi direnişlerini sanki kendileri yapmış, mücadelesini vermiş tüm enerjilerini oralarda harcamış; direnişlerden direnişe, eylemden eyleme, örgütlenmeden örgütlenmeye koşuyorlarmış gibi sizi bir algı içine sokmaya çalışırlar. Ama yaratmak istedikleri algıya en çok kendileri inanır, heyecanlanırlar.

Marx ne demiş?…

Zaferle sonuçlanan mücadelelerde kendilerine pay çıkartmayı çok ama çok severler. Teknoloji gelişmiş, al bir direniş resmini internetten, kaldır görünen logoları sonra yaz yazabildiğin, konuş konuşabildiğin kadar üzerine. Ve anlat anlatabildiğin kadar kendini, kendine.

İşçiler direnmiş, mücadele etmiş, bir sendika öncülüğünde kazanmış olmasından kime ne bundan? Sınıf bilinci yoksa ekonomik kazanımlar boştur. Sınıf bilinci nasıl ve nerede kazanılır?

Cevap, Marx ne demiş?…

Türkiye’de sol hareketinin kendinin birebir örgütlediği, öncülüğünü yaptığı işçi mücadelesi yok denecek kadar azdır. Bir eklemlenme söz konusudur.

İşçiler kendiliğinde örgütlenir ya da bir sendika öncülüğünde mücadele başlatırsa orada görünür olma telaşı vardır, o kadar. Onda da seçici olurlar. Bazı işçi direnişlerini ve mücadelesini yok saymayı birçok sol parti ve grup için politik bir duruş olarak kabul edilir hale gelmiştir. Uzel Makina, Real Market, Uyum-Makro Market Direnişleri tam da bu nedenle yok sayılmıştır. Kimi, işçilerin mücadele ettiği kesimi karşısına almak istememiştir. Kimi ise birilerinin değirmenine su taşımayalım demiştir.

Yani günübirlik ve bir o kadar da pragmatist mücadele anlayışı söz konusudur. Yarın için bir program yoktur.
Yarınki programsızlığını Marx ile kapatmaya çalışır. Marx ne demiş?…

Daha çok var olan işçi direnişlerinde taraftar kazanma odaklıdır. İşyerlerinde örgütlenme çalışması yoktur. Direnişi büyütmek, örgütlenmeyi genişletmek gibi düşünce sadece direniş ziyaretinin süresi kadardır.

Bu tarz davranışların sınıf mücadelesiyle, solculuk, sosyalistlik, komünistlikle alakası yoktur. Kapitalistler onların sol, sosyalist olarak görülmesinden, görünür olmasından memnundurlar.

İşçilerin gerçek anlamda sınıf mücadelesi veren sol-sosyalistlerle buluşmadığı sürece de kapitalistlerin o solculardan memnuniyetlikleri devam eder.

Solla alakası olmayan solcular son tahlilde tüm yükü işçilere atarak işin içinde sıyrılırlar. İşçiler örgütlenmelidir. Ama nasıl? Cevapları yoktur.

Ama Marx’ı tanık göstermeye devam ederler.

Marx ne demiş? Ne demiş?

Artı-değer demiş.

Artı-değer, işçinin emeğinin, işgücünün değerinin üzerinde yarattığı ve kapitalist tarafından karşılıksız olarak el konulan değerdir, demiş.

Artı-değer yasası, kapitalizmin ekonomik temel yasasıdır, demiş.

‘Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser.’ demiş

Alt yapı üst yapıyı belirler, demiş.

Proletaryanın zincirlerinden başka kaybedecekleri şeyleri yok, kazanacakları bir dünya var. Bütün ülkelerin işçileri birleşin! demiş.

Marx ne demiş? Konuşun mu demiş? Ne demiş?

Marx, örgütlenmeyi kim yapacak? İşçi Sınıfı ile bağı kim kuracak? İşçi Sınıfı ile bir bağ kurmadan benim sözlerimi biliyor olmanızın bir anlamı yok dememiş mi?

Anlamış olsa Karl Marx’ı, ama…

İşçiye uzak, örgütlenmeye uzak bir anlayışla İşçi Sınıfı ile bağ kurulamaz.

Konuşmak başka, pratik başkadır.

Bu anlamda, devrimci teori olmadan, devrimci pratik olmaz, diyen HKP’yi izlemek gerekir.

Marx ne demiş?

İşçi ve Sendika Diğer Yazıları
BENZER KONULAR
YORUM YAZ