İşçi ve Sendika’dan… Yemeksepeti’nde Boykot var, ve…

Yemeksepetine Boykot var. Mücadeleye devam!

09 Ekim 2021 0

Nakliyat-İş Sendikasının Covid-19 Pandemi sürecinde bir çok sendikacının evinde çıkmadığı bir dönemde, başta İstanbul olmak üzere, Ankara, İzmir Antalya, Trabzon, Kocaeli, Bolu, Bursa Adana, Eskişehir, Adapazarı, Edirne gibi bir çok ilde yürüttüğü Yemeksepeti örgütlenmesini, mücadelesini anlatmak gerekir.

Nakliyat-İş Sendikasının, 6200 çalışanı olan Yemeksepeti’nde örgütlenme mücadelesi 2020 yılının Temmuz ayında işçilerle görüşmesiyle başlamış. 2020 Aralık ayı itibariyle örgütlenme hızlandırmıştır. Çok kısa zaman içinde de 2200’ün üzerinde üyeye ulaştığında işveren evrakta sahtecilikle işkolunu değiştirerek Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolunda gösterdi. 2200 işçinin üyeliği düştü. Yemeksepeti işçi ve sendika düşmanlığını göstermiş oldu. Beklenmedik bir durum değildi.

Nakliyat-İş, işkolu değişikliği ve işyerindeki baskılara yönelik eylemler gerçekleştirdi. İşçi ve sendika düşmanlığına karşı mücadelesini sürdürüyor. İşkolunun evrakta sahtecilikle değiştirilmesine yönelik yasal tüm girişimlerde bulundu. Mücadeleyle işkolu yasal olarak taşımacılık işkoluna eni sonu geçecektir. Ve işçiler sendikalı, Nakliyat-İş’li olacak.

Bu arada Yemeksepeti sadece işçi ve sendika düşmanlığı yapmıyor aynı zamanda halkı, tüketicileri de kandırıyor. Ticaret Bakanlığı Yemeksepeti’nin indirim adı altında halkı ve tüketicileri kandırdığını, aldattığını ortaya çıkardı.
Ve Nakliyat-İş Sendikasının Yemekseepeti örgütlenmesi, moto kuryelerin sorunlarını, çalışma koşullarını ortaya çıkartması, konuşulması, kamuoyunun gündemine getirmesi bakımından daha önemli hale gelmiştir.
Nakliyat-İş’in Yemek Sepetinde ki örgütlenme mücadelesine Türkiye’den DİSK,KESK,TTB, TMMOB, Birlesik Kamu-İş, HAK-İŞ’e bağlı Liman-İş, TÜRK-İŞ’e bağlı Tek Gıda-İş, Deriteks, Petrol-İş, Bağımsız Maden-İş, Bağımsız DGD-SEN ve Hava-Sen, Tüketici Birliği Federasyonu, Tükoder; Uluslararası alanda Dünya Sendikalara Federasyonu (DSF),PAME dayanışma içinde olduğunu açıkladı. Ayrıca Fransa ve Yunanistan işçi sınıfından dayanışma eylemleri yapıldı. Bunlarda işçi sınıfı mücadelesi açısında yapılması gerekenlerdendi.

Ve diğer yapılanları da görelim.

Nakliyat-İş Sendikasının işkolu değişikliği sırasında taşımacılık işkolunda kalan üyeleri için Yemeksepeti’nde ki çoğunluk başvurusuna Bakanlık aylarca cevap vermiyor. Bir süre sonra o işçilerinde üyeliği düşürülüyor.

İşkolu değişikliği ile birlikte Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolundaki Öz Büro-İş devreye sokuldu ama tutmadı.

Ama taşımacılık işkolunda ki TÜMTİS’e Yemeksepeti’nde işkolunda kalan 74 işçinin 31’ni üye yaptığı için Bakanlık çoğunluğu verdi. Bu sayıların da üzerini karalayarak farklı yerlerde çoğunluk tespitini yayınladılar. TÜMTİS’in Yemeksepetinin tamamında çoğunluğu sağlamış gibi kamuoyuna gösterme çabasına hiç girmeyelim. Biliyoruz ki Yemeksepeti’nde çalışan işçi sayısı şu an 7000’nin üzerindedir. Ki bu işçilerin 2200’ü Nakliyat-İş üyesi olmuştur.
Ve adı sanı belli olmayan, neyi savundukları, kim oldukları bilinmeyen, kaçak güreşen, 2200 işçinin Nakliyat-İş’e üye olduğu süreçte nereye, nasıl bir örgütlenme içinde olduklarını, taraflarının neresi olduğunu açıklamayan; biz Yemeksepetini örgütlüyorduk ama Nakliyat-İş geldi, bizi açık etti gibi söylemlerle sosyal medyada açıklama yapanlar var. Elbette ki büyüyen, kamuya mal olan, konuşulan ve sonuçta da kazanılacak olan bir mücadeleye sahip çıkmak, o mücadelenin üzerine konmak yada karalamak isteyenler de olacaktır, hazımsızlık deyip geçelim.

Örgütlenme mücadelesinin başladığı, hem de çok fazla hukuksuzluğun, hilenin yaşandığı, alenen işçi ve düşmanlığının yapıldığı Yemeksepeti’nde farklı sendikaların sonradan sürece dahil olmasını açıktan eleştirelim ve geçmeyelim.

Nakliyat-İş Sendikasının Yemek Sepetinde ki örgütlenme mücadelesi Türkiye ve Dünya kamuoyunda bilinirken, üstelik bu süreç devam ediyorken TÜMTİS’in Yemeksepeti’nde neden ve niçin, nasıl bir örgütlenme çalışmasına girdiğini sorgulayalım. Bu sınıf mücadelesine ihanettir.

Bu durumu, sendikaların işkolunda bulunan işyerlerinde örgütlenme hakkı olarak da göremeyiz. Rekabet olarak da adlandırılamaz. Yapılmak istenen, ortada sendikal bir rekabet varmış gibi gösterilip, tartışmalara yaratarak Yemeksepeti patronun ekmeğine yağ sürmekten başka birşey değildir.

Bunu TÜMTİS bilmez mi? Bilir elbette. Burada bilmemiz gereken şudur. Yapılan, Yemeksepeti örgütlenmesinden çok Nakliyat-İş’i engelleme mücadelesidir. TÜMTİS kendine alternatif sendika istemiyor. Taşımacılık işkolunda işçileri kendisinin sarı sendikacılık anlayışına mahkûm etmek istiyor. Örgütlü olduğu işyerlerindeki yapmış olduğu satış toplu iş sözleşmelerine itiraz eden işçilerin sayısı oldukça fazladır. Ve bu işçilerin sayısı her geçen gün artıyor. Ve bu işçilerin günün birinde Nakliyat-İş’e gideceğini düşünüyor. Çünkü taşımacılık işkolunda ki diğer sendikaların özel sektörde bir çalışması yok denecek kadar azdır. Hepsi icazetle sarı sendikacılık yapıyor. Birbirlerine benzemiş ve iç içe durumdadırlar. Bu nedenle Nakliyat-İş’i engellemesi, durdurması gerekiyor.

Sonuç olarak;
Yemeksepeti’nde ki gerçek şudur. Yemeksepeti’nde Nakliyat-İş Sendikasının örgütlenme mücadelesi engellenmeye çalışılmaktadır. Nakliyat-İş tüm hile, baskı, engellemelere rağmen çok kısa zamanda 2200 üzerinde üyelik yapmış. Yemeksepeti patronu evrakta sahtecilikle işkolunu değiştirmiştir. İşçi ve sendika düşmanlığı yapmıştır. Nakliyat-İş hem evrakta sahtecilikle değiştirilen işkolunun yeniden taşımacılık işkoluna geçmesi için hem de işçi ve sendika düşmanlığına karşı aylardır mücadele veriyor. Bu durum kamuoyunca biliniyor ve de kabul ediliyor.

Bundan dolayıdır ki şu sıralar, yüzbinlerce üyesi bulunan, sendikalar, konfederasyonlar, meslek örgütleri, odalar, tüketici dernekleri, federasyonların üyeleri işçi ve sendika düşmanlığına karşı halkın kandırılmasına “dur” demek için tüketimden gelen örgütlü gücünü kullanıyorlar. Yemeksepeti İşçileri ve Nakliyat-İş ile dayanışmak için

Yemeksepetini “Boykot” ediyorlar.

Yemeksepetine Boykot var. Mücadeleye devam!

İşçi ve Sendika Diğer Yazıları
BENZER KONULAR
YORUM YAZ