İşçilerin hakkı olup jest gibi gösterilen kısa çalışma ödeneği 1 ay uzatıldı

31 Temmuz 2020 0

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 1 ay süreyle uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği’ni 1 ay süreyle uzatıyoruz” dedi.

Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği

Kısa Çalışma:

  • Üç ayı geçmemek üzere 4447 sayılı Kanun’un Ek 2’nci maddesinde sayılan gerekçelerle; işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması.

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi İçin;

  • İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

  • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
  • İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,
  • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.

İşçinin kısa çalışmanın başlatıldığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması olarak açıklanan madde; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olması şartı vardı.

İşsizlik fonuna ne oldu

İşsizlik Fonu’nun %25’ini işçiler brüt ücretinden ödemekte. Burada ortaya çıkan absürt durum; kısa çalışma ödeneğinin üretim yapsın veya yapmasın ücretini almaya haklı olan işçilere bir jest gibi gösterilmesi. Aslında yukarıda İşsizlik Fonu’nun oluşumundan da anlayacağımız üzere işçiler ücretleri karşılığında alacak oldukları kısa çalışma ödeneğinin %25’ini kendileri vermiş oluyorlar.

BENZER KONULAR
YORUM YAZ