İzmir Valiliği’nden eylem yasağı

İzmir Valiliği, kentteki tüm sağlık kurumları ile bunların bağlı olduğu kurumların çevresinde her türlü, gösteri, eylem ve etkinliklerin yapılmasını yasakladı.

01 Temmuz 2020 0

İzmir Valiliği, kentte tüm sağlık kurumları ile bunların bağlı olduğu kurumların çevresinde her türlü, gösteri, eylem ve etkinliklerin yapılmasını yasakladı.

“Tüm sağlık kurumları ile bunların bağlı olduğu kurumların ek bina, idari bina, kampüs vb alanları da dahil olmak üzere içinde ya da çevresini” kapsayan yasak ile ilgili açıklamada yasağa ilişkin süre de belirtilmedi.

Bugün duyurulan İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı şöyle:

“İlimiz sınırları içinde bulunan tüm sağlık kurumları ile bunların bağlı olduğu kurumların ek bina, idari bina, kampüs vb alanları da dahil olmak üzere içinde ya da çevresinde, hastalığın yayılmasını ve bulaşı önlemek, toplumsal izolasyonu sağlamak için her türlü, gösteri, eylem ve etkinliklerin yapılmamasını, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Benzer kararlar başka illerde de alınmıştı.

DEÜ SAĞLIK EMEKÇİLERİ GÜNLERDİR HAKLARI İÇİN EYLEMDEYDİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi sağlık emekçileri ek ödemelerinde yüzde 20’den yüzde 100’e uzanan kesintiler kesinti yapılmasının ardından günlerdir eylem yapıyordu. Eylemlerin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Celiloğlu da görevinden istifa etmişti.

(SolHaber)

BENZER KONULAR
YORUM YAZ