Mahkemeden Akıncı Köylülerini sevindiren haber!

Sakarya 2. İdare Mahkemesi, DAK Piliç’e ait taş ocağına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen ÇED olumlu raporunu iptal etti. Geyve Boğazı Tabiat Varlıkları Koruma Derneği’nin başvurusuyla alınan bu karar bölgede sevinçle karşılandı.

23 Mayıs 2019 33 0

Geyve Akıncı köyü halkının, ölümlü kazalara ve çevre tahribatına yol açtığı gerekçesiyle karşı çıktığı kum taşı ocağının genişletilmesi projesi, Sakarya 2. İdare Mahkemesi tarafından  durduruldu.

Bizim Sakarya’dan Nurettin Eryılmaz’ın haberine göre, Geyve Boğazı Tabiat Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Kamuran Tan, Sakarya 2. İdare Mahkemesi’ne açılan davanın sonuçlandığını ve mahkemenin köylüyü haklı bulduğunu açıkladı. Kamuran Tan’ın paylaştığı kararda mahkeme, söz konusu kumtaşı  ocağı ve kırma-eleme tesisinin ormana vereceği zararları göz önünde tutarak, projenin devamında kamu yararı olmadığı kanaatine vardı.

MAHKEME KARARI
Mahkemenin kararında şöyle denildi: “dosyada bulunan bilirkişi raporu ve diğer bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; dava konusu kum taşı ocağı ve kırma-eleme tesisi kapasite artışı proje faaliyeti kapmasında her ne kadar hava kirliliği modellemesi kapsamında AERMOD hava kalitesi modellemesi ile yapılan çalışmalarda ilgili tesis için yapılan hesaplamaların doğru ve kabul edilebilir olduğu, Proje Tanıtım Dosyasının ve Nihai ÇED Raporunun davaya konu alandaki Kumtaşı Ocağı ve Kırma-Eleme tesisi için doğru sonuçlar verdiği ve yeterli olduğu, Proje Tanıtım Dosyasının ve ÇED süreçlerinin prosedüre uygun yürütüldüğü ve ÇED raporunda belirtilen önlemlerin alınması koşulu ile çevreye olan zararın (toz, gürültü, hava kirliliği vb.) yasak sınırlar içinde kaldığı görülse de dava konusu faaliyetin sürdürülebilmesi için 575 000m² alanın 20 bin ağaç kesilerek açılacağı; bu durumun ağaçların üreteceği oksijen miktarı ve kişi başına düşecek oksijen miktarını azaltacağı, sahada özelikle büyük memeli yaban hayvanlar bulunması ve proje sahasının doğusu çevre yolu ile bölündüğünden, sıkışmış olan yaban hayatını daha da daraltacağı, orman bütünlüğünü bozacağı ve devamı niteliğindeki diğer orman alanlarını etkileyeceği, bununla birlikte kum taşı ocağı ve kırma-eleme tesisi kapasite artışı projesi ile ilgili olarak hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasının ve Nihai ÇED raporu hazırlama ekibinin içinde ÇED alanının tamamının devlet orman sınırları içerisinde yer almasına rağmen ve söz konusu faaliyetten orman eko sisteminin birinci derecede ve tamamen etkilenecek olmasından dolayı bu durumları değerlendirecek ya da ormana olan zararın en aza indirgenmesi açısından çalışmalar yapacak bir orman mühendisinin bulunmadığı göz önüne alındığında projenin bu haliyle devam etmesinde kamu yararı bulunmadığı sonucuna varıldığından davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Akıncı köyünün HUKUK ZAFERİ

KÖY HALKI ÇED TOPLANTILARINI YAPTIRMAMIŞTI 

Geyve Akıncılar Köyü’ halkı 2017 yılında  taş ocağının kapasitesinin arttırılması amacıyla düzenlenen ÇED toplantısı öncesinde, toplantının yapılacağı yerde toplanıp,  ellerindeki pankartlar ve sloganlarla taş ocağının büyütülmesine karşı olduklarını söylemişlerdi. Kadınlar düdük sesleriyle toplantının yapılmasını engellemişti.

BENZER KONULAR
YORUM YAZ