İşçi ve Sendika’dan… Memurlar ve İşçiler – Örgütlenme ve Mücadele

Öneri Meclisten geri dönse dahi bu baraj meselesi artık Demokles’in kılıcı gibi sürekli memur sendikalarının üzerinde olacaktır.

14 Aralık 2022 0

Kamuda çalışan memurlar neden e-devlet üzerinden sendikalara üye olamıyor?
Memur sendikalarında ki %2 baraj önerisi ne anlama geliyor?

Kamuda çalışan memurların çözmesi gereken bir çok sorunu vardır. Ek gösterge, ek ödemeler, tayin, görevde yükselememe, siyasallaşan bürokrasinin getirdiği, kolladığı liyakatsız amirlerin baskısı gibi sorunları sıralayabiliriz. Bu sorunlar örgütlenme ve mücadeleyle aşabilirler

İlk aşılması gereken de memurların grevli toplu iş sözleşme hakkını almasıdır. Gereken örgütlenme ve mücadeledir.

07/05/2010 tarihinde ki yapılan Anayasa değişikliğinde, memurlara ve diğer kamu görevlerine grevsiz toplu sözleşme yapabilme hakkı getirilmiştir. Grevsiz toplu iş sözleşme hakkının olması sendikal mücadele de bir anlam ifade etmez.

Toplu İş sözleşeme görüşmelerinde uyuşmazlık olursa ne olur? Memurlar greve gidemezler.

Anayasa madde 56’te de belirtildiği üzere; toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.

Kamuda çalışan memurlar neden e-devlet üzerinden sendikalara üye olamıyor? Cevabı çok basittir. Memurların işçilerden farklı bir sendikal statüye sahipmiş gibi göstererek memur ve işçileri sınıf mücadelesini beraber vermesinin önüne geçmektir.

Tek başına bu değildir elbette. Tıpkı işçi sendikalarında olduğu gibi memurların sendikal örgütlülüğünü de kontrol altında tutma ve engellemektir.

Memurlar sendikalara nasıl üye oluyor?

Memurlar sendikaya üye olmak için form doldururlar. Bu formlar sendika merkezlerine gider ve onaylanır. Ne kadar demokratik bir üyelik değil mi? Ama bu üyelikler bir köy okulunda yada bir kasaba hastanesinde yada uzak bir ilçede siyasallaşan amir, müdür, idari birimin önüne geldiğini düşünün. Sizce onlar kendi gibi olmayan, düşünmeyenler hakkında nasıl davranırlar?

e devlet üzerinde üyelikler için 2 dakikalık zaman yeterlidir. Ve bu üyeliği kimsenin görmesi gerekmez. Yada dosya olarak amirin önüne gelip klasörlenmez. Elbette istifalarda aynı derece kolaydır. (Bu üyelik biçimi örgütlenme açısından avantaj ve dezavantajları içinde barındırır.)

e devlet üzerinde üyeliğini yapmayan memur aidatını ise otomatik olarak sendikasına devlet tarafından ödenir. Bir çok memur işçilerde olduğu gibi ödediği aidatın miktarını bilmez. (Ki bu aidat, sonrasında sözleşme desteği adı altında kurum tarafından memura iade edilir. Sendika ile bağ tamamen kopartılmıştır.) Yani sendikasına bir aidiyet duygusu hissetmeden kağıt üzerinde üyeliği sürer gider. Amaç, bir aidiyet duygusu yaşatmadan memurunda, işçinin de aidat ödemesidir.

Memur sendikalarında ki %2 baraj önerisi ne anlama geliyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne AKP Milletvekillerinin sunduğu torba yasa kanun teklifinde %2 barajının altında kalan sendika üyelerine toplu sözleşme ikramiyesi verilmemesi öngörülüyor.

AKP iktidarı memur sendikalarını doğrudan kendine bağlamak istiyor. Üye sayısı %2’nin altında kalan sendikaların üyesi memura Toplu Sözleşme Desteği, üye sayısı %2’nin üzerinde olan sendikaların üyelerine ise Toplu Sözleşme İkramiyesi ödenmesi isteniyor. Aradaki fark şimdilik her dönem (yılda 4 ikramiye) için 500 TL’ye civarı.

Hatırlatalım ve altını çizelim toplu iş sözleşmesi desteği sendika üyesi olan tüm memurlara verileceği duyurulduktan sonra memur sendikalarının üye oranları artmıştır. Tersi durumda toplu sözleşme ikramiyesini sendikasının barajı geçmemesinden dolayı alamayacak memurlar, barajı geçemeyen sendikalardan hızla istifa edecektir. Çünkü Kamuda sendikal örgütlülük sendikaların üye sayıları ile ters orantılıdır. Yani gerçek anlamda sendikalarını sahiplenme oranı oldukça düşüktür.

Ne olacak?

Barajı geçmek için memur sendikalar birleşme yoluna gidecek veya barajı aşamayan sendikalar bir bir kapıya kilit vuracak. Baraj üstü sendikalar sessiz kalacak ve hatta barajı savunacaklar.

Memurların kaçı %2 işkolu baraj önerisini duydu, konu hakkında ne kadar bilgisi var ve kaçının bu konuyu önemsediğini, kaçı için sendikanın adının önemli olduğunu bilemiyoruz. Ama bir hatırlatma yapmak gerekir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri gereğince çok sayıda işçi sendikası %1 olan işkolu barajını altında bırakıldığı için binlerce işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi yapılmamıştır. Baraj altında kalan sendikaların üyesi işçilere sendikasızlaştırma yada sarı sendikalara üye olması yönünde baskı yapılmış ve de yapılmaya devam etmektedir. Bu baskı işçileri mücadeleci sendikalardan uzaklaştırmaktadır. Sarı sendikacıların önü açılmıştır.
Sarı sendikalar tarafından yapılan toplu iş sözleşmesi bir prosedüre dönmüş, grev hakkı kullanılmaz hale gelmiştir.

Öneri Mecliste geçerse, artık memurlar arasında da tıpkı işçi sendikalarında olduğu gibi, o sendikaya üye oluyorsun ama o sendika baraj altında, mağdur olursun, haklarını alamazsın’ hazır olan bu cümle ağızdan ağıza dolaşmaya başlayacak. Örgütlenmekten, mücadeleden söz edilmeyecek

Memurlar hak kaybı olmasın diye istemedikleri sendikalara üye olacak. Ve mücadele olmayacak, sendikacılar lüks yaşam sürecek, memurlar sorgulamayacak, sorgulayacak gücü kendinden bulamayacak. Ve o sendikacılar, günü geldiğinde milletvekili, danışman olacak gerekirse hükümet programları doğrultusunda fikir beyan edecek ve iktidarın arka bahçesi olacak.

Öneri Meclisten geri dönse dahi bu baraj meselesi artık Demokles’in kılıcı gibi sürekli memur sendikalarının üzerinde olacaktır.

Dün işçi sendikaları baraj altı bırakıldı. Bugün memur sendikaları baraj altı bırakılmak isteniyor.

İşçi ve memurlara örgütlenme ve mücadele içinde olmayan bir sendikal anlayış dayatılıyor.

Memur ve işçiler sendikal örgütlenme sürecinde benzer baskı altındadır. Benzer sorunları birlikte yaşıyorlar.

Bu baskıya karşı memur ve işçilerin birlikte mücadele etmekten başka yolu yoktur.

İşçi ve Sendika Diğer Yazıları
BENZER KONULAR
YORUM YAZ