Nakliyat İş üyesi işçiler, kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesine karşı eylem yaptı

DİSK’e bağlı Nakliyat İş üyesi işçiler, AKP’nin kıdem tazminatını fona dönüştürme girişimi karşısında işyerlerinde eylem yaptı.

29 Haziran 2020 0

AKP iktidarının ve parababalarının işçilerin kazanılmış hakkı olan 84 yıllık kıdem tazminatının gasbına yönelik saldırılarına karşı bugün DİSK’e bağlı Nakliyat İş Sendikası örgütlü olduğu iş yerlerinde, grev ve direniş alanlarında eylem yaptı.

KOCAELİ

Kocaeli’nde  Hicret Nakliyat ve İkbal Kocaeli nakliyat ambarlarında Nakliyat İş üyeleri sabah iş başı yapmadan önce “Kıdem Tazminatı Hakkımızı; Fon, Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası, Süresi Belirli Çalışma Adı Altında Gasp Edilmesine İzin Vermeyeceğiz” diyerek eylem yaptı. Eylemde kıdem tazminatı ile ilgili dövizler açıldı ve sloganlar atıldı. Eylemden sonra üyeler işbaşı yaptı.

GEBZE

Gebze’de Demtrans Taşımacılık’da  Nakliyat İş üyeleri işbaşı yapmadan iş yerinin önünde toplanarak “Kıdem Tazminatı Hakkımızı; Fon, Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası, Süresi Belirli Çalışma Adı Altında Gasp Edilmesine İzin Vermeyeceğiz” diyerek eylem yaptı. Eylemde kıdem tazminatı ile ilgili dövizler açıldı ve sloganlar atıldı.

Her iki eyleme Nakliyat İş Sendikası Genel Sekreteri ve Gebze Şube Başkanı Erdal Kopal’da katılarak konuyla ilgili açıklama yaptı. Kopal yaptığı açıklamada kıdem tazminatının, fona devredilmesi, tamamlayıcı emeklilik sigortası, süresi belirli çalışma gibi adlarla gasp edilmek istendiğini, ancak kıdem tazminatının kazanılmış bir hak olduğunu ve hangi ad altında olursa olsun kıdem tazminatının gasp edilmesine izin vermeyeceklerini ve bunun için tüm iş yerlerinde direneceklerini ve mücadele edeceklerini belirtti. İş yerlerinin önünde yapılan eylemden sonra üyeler işbaşı yaptı.

Resim

Nakliyat İş Sendikası’nın örgütlü olduğu MC Paketleme iş yerinde de sendika üyeleri iş yerinde dövizler açarak kıdem tazminatı ile ilgili bildiri okundu.

Resim

İSTANBUL

Nakliyat İş üyeleri Samsun Çorum Nakliye Ambarındaki (Soner Aydar) grevinin 160. gününde grev yerinde kıdem tazminatının  gasbına yönelik saldırılara karşı eylem yaptı.  Nakliyat İş Sendikası İstanbul Şube yöneticileri ve üyelerin de katıldığı eylemde “Kıdem Tazminat Hakkımız Gasp Edilemez” pankartı açıldı. Yapılan basın açıklamasında kıdem tazminatı ile ilgili bildiri okundu. Daha sonra atılan sloganların ardından eylem sona erdi.

 Resim

Resim

KONYA

Konya’da bulunan Selçuk Nakliyat,  Uğursoy Nakliyat, Mevlana Nakliyat, Yeni Özkan Ambarı ve Meram Kargo nakliyat ambarlarında Nakliyat İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Mehmet Ünver’in katılımı ile eylemler yapıldı. Yapılan eylemlerde kıdem tazminatı ile ilgili dövizler açıldı ve bildiri okundu.

Resim

Resim

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Tüvtürk Polçak’da 589 gündür sendika ve toplu iş sözleşme hakları için direnen Tüvtürk direnişçileri de “Tazminat Hakkımızı Gasp Ettirmeyeceğiz” dedi. Eylemde kıdem tazminatının gasbına yönelik dövizler taşındı.

MUĞLA

Muğla Tüvtürk’de  687 gündür sendika ve toplu iş sözleşme hakları için direnen Tüvtürk direnişçileri de “Tazminat Hakkımızı Gasp Ettirmeyeceğiz” diyerek çocukları ile birlikte tazminat haklarına sahip çıktı. Eylemde kıdem tazminatının gasbına yönelik dövizler taşındı ve sendikanın bildirisi okundu.

Resim

Resim

KASTAMONU

Reysaş direnişinde  216 gündür sendika ve toplu iş sözleşme hakları için direnen Reysaş direnişçileri de kıdem tazminatı ile ilgili eylem yaptı. Eylemde dövizler açıldı ve sendikanın bildirisi okundu.

Resim

ESKİŞEHİR

Nakliyat İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Sarp Havacılıkta işçiler vardiya değişim saatinde iş yerinin önünde bir araya gelerek eylem gerçekleştirdi. Eyleme Nakliyat İş Sendikası Genel Mali Sekreteri ve Eskişehir Anadolu Şube Başkanı Ali Özçelik katıldı ve sendikanın kıdem tazminatının gasbına yönelik bildirisi okundu.

Resim

Basın açıklamalarında okunan bildirinin tam metni:

KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZDIR, İŞ GÜVENCEMİZ VE GELECEĞİMİZDİR, GASP ETTİRMEYECEĞİZ

Kıdem tazminatı işçi sınıfının Cumhuriyet Devrimi döneminde ki kazanımıdır. İlk defa 1936 yılında çıkarılan 3008 sayılı iş kanunu ile “Bilumum işçiler hakkındaki fesihlerde (işten ayrılmalarda) beş seneden fazla olan bir tam iş senesi için ayrıca on beş günlük ücret tutarında tazminat dahi verilir” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Kıdem tazminatı hakkı işçi sınıfımızın 84 yıllık bir kazanımıdır, hakkıdır.

1950, 1967 ve 1975 yıllarında yapılan yasal düzenlemelerle işçilerin kıdem tazminatı hakkı işçilerin lehinde daha da genişletilmiştir.

İşçilerin bir yıl çalışmış olmaları durumunda askere gittiğinde, kadın işçilerin evlilik dolayısı ile ayrılmasında, işverenin haksız olarak işçiyi işten çıkartması, işçinin haklı bir nedenle iş akdini fesh etmesi, yine işçinin sağlık nedeni ile işten ayrılması, emeklilik ve 3600 gün pirim ödeme gibi nedenlerle işten ayrılmalarda kıdem tazminatı alınmaktadır.

1475 sayılı yasanın 14. Maddesine göre her kıdem yılı için 30 günlük ücret ve diğer sosyal haklarla birlikte hesaplanan yıllık  kıdem tazminatı işveren tarafından işçiye ödenmektedir.

İşçi sınıfının 84 yıllık kıdem tazminatı parababaları ve onların iktidarları tarafından 40 yıldan beri gasp edilmeye çalışılmaktadır.

12 Eylül faşist cuntasına, Kenan Evren’e o zaman Koç Holding’in patronu Vehbi Koç tarafından yapılması gerekenlerle ilgili talimatlar içeren bir mektup yazılmıştır. Mektupta “Kıdem tazminatı karşılıkları kurulacak bir fonda toplanmalıdır. İşçilere ödenecek yıllık miktarlar ayrıldıktan sonra, geriye kalan kısım kamu ve özel sektör yatırımları için düşük faizle kullandırılmalı ve bu fonun yeni işgücü yaratması sağlanmalıdır. Aksi takdirde, bu kaynak da devletin açıklarını kapatmaya kullanılır ve ekonomik fayda sağlanamaz.” denilmektedir. Ve 40 yıldan bu yana yerli-yabancı parababaları ve onların siyasi iktidarları işçilerin kıdem tazminatını gasp etmeye yönelik girişimlerde, saldırılarda bulunmaktadırlar. İşçi sınıfımız örgütlü gücü ile her alanda mücadelesi ile buna izin vermemiştir.

Kıdem tazminatı aynı zamanda da işçinin her yıl için çalışmasının karşılığı olan 13. maaşıdır.

Gelirin ve servetin paylaşımının en adaletsiz olduğu ülkelerden bir olan ülkemizde en zengin %1’in serveti Türkiye nüfusunun %50’sinin (yarısının) servetinden daha fazladır. Yine gelirin paylaşımında da adaletsizlik giderek derinleşmektedir. TUİK verilerine göre dahi en zengin %20’nin milli gelirden aldığı pay, milli gelirin %50’sine ulaşmıştır. En düşük gelir gurubunun (işçilerin) %20’nin milli gelirden aldığı pay ise %6’dır.

İçerisinde yaşadığımız bu pandemi sürecinde işçilerin işlerini kaybettiği, işten atıldığı, toplu iş sözleşmesi, grev hakkının askıya alındığı, yüzbinlerce işçinin ücretsiz izne çıkartıldığı, pandeminin faturasının işçi sınıfımıza çıkartılmaya çalışıldığı bu dönemde AKP iktidarı, parababaları  işçilerin 84 yıllık kıdem tazminatına saldırıyor. Böyle bir süreçte bu düzenlemelerin yapılmak istenmesi vicdansızlıktır.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi, kıdem tazminatı fonu, 25 yaş altı ve 50 yaş üstünde çalışanlara süresi belirli hizmet akdi, esnek çalışma ve bazı yapılacak düzenlemelerle, ihbar ve kıdem tazminatını ortadan kaldırmaya, gasp etmeye çalışıyorlar. Kıdem tazminatını alma koşulu olarak ise 60 yaşına gelindiğinde, onunda ancak bir kısmını yada ölümü halinde yakınlarına ödenecek.

Yapılmaya çalışılan hangi ad altında olursa olsun 84 yıllık kıdem tazminat hakkımızı ortadan kaldırmaya, gasp etmeye yönelik her girişime karşı bulunduğumuz tüm işyerlerinde direneceğiz ve mücadele edeceğiz.

Kıdem tazminatı ekonomik-demokratik hakkımızdır, iş güvencemiz ve geleceğimizdir. Gasp ettirmeyeceğiz.

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi

BENZER KONULAR
YORUM YAZ