Prof. Dr. Ahmet Saltık : TURKOVAC ile ilgili bilimsel veri ve açıklama yok!

Prof. Dr. Ahmet Saltık, acil kullanım onayı (AKO) başvurusu yapılan yerli Covid-19 aşı çalışması olan TURKOVAC’ın, henüz bilimsel çalışmaları sonuçlandırmadığını ve bu durumun aşıya olan güvenin üzerinde bilim dünyasında ve kamuoyunda kuşku uyandırdığını söyleyerek, vatandaşları uyardı.

27 Aralık 2021 0

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AbD öğretim üyesi, Sağlık Hukuku Uzmanı, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ahmet Saltık, acil kullanım onayı (AKO) başvurusu yapılan yerli Covid-19 aşı çalışması olan TURKOVAC’ın, henüz bilimsel çalışmaları sonuçlandırmadığını ve bu durumun aşıya olan güvenin üzerinde bilim dünyasında ve kamuoyunda kuşku uyandırdığını söyleyerek, vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Dr. F. Koca, 23 Aralık 2021 günü günlük kovit-19 tweet iletisine ekleyerek; “Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac’tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac’ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac’ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz.” diyerek çalışmalarının sonuçlandığını duyurdu. Prof. Dr. Ahmet Saltık, bu duyuru üzerine aşağıdaki değerlendirmeleri yaptı:

***

clinicaltrials.gov” adresinde Sağlık Bakanlığı adına yayınlanan “niyet mektubunda” aşağıdaki bilgi yer almakta :

Kestirilen / öngörülen katılımcı sayısı 40,800 olarak verilmektedir.

Uygulama ancak 2-3 bin gönüllüde yapılabildi.. Kabul edilemeyecek derecede yetersiz. Sağlık Bakanı harıl harıl gönüllü çağrısı yapmakta. Duyumlarımıza göre ise “40 olguya / vakaya” erişilebilmiş durumda!

Bu koşullarda hiçbir aşı adayına, uygar dünyanın hiçbir yerinde, ACİL KULLANIM için de olsa ONAY ve – ril(e) – mez…

Yukarıda sunulan erişkede (linkte) yayınlanan araştırma “niyet mektubunda“, en başta aşağıdaki dizeler / uyarılar yer almakta:

“The safety and scientific validity of this study is the responsibility of the study sponsor and investigators. Listing a study does not mean it has been evaluated by the U.S. Federal Government. Know the risks and potential benefits of clinical studies and talk to your health care provider before participating. Read our disclaimer for details.”

Yani;

“Bu çalışmanın güvenilirliği ve bilimsel geçerliliği, çalışma destekçisi (sponsoru) ve araştırmacıların sorumluluğundadır. Bir çalışmaya burada yer verilmesi, ABD Federal Hükümeti tarafından değerlendirildiği anlamına gelmez. Klinik çalışmaların risklerini ve beklenebilecek (potansiyel) yararlarını öğrenin ve katılmadan önce sağlık uzmanınızla görüşün. Ayrıntılar için sorumluluk kapsamımızı / sınırlarımızı okuyun…”

Ayrıca, TURKOVAC adlı aşı adayına İVEDİ (ACİL) KULLANIM ONAYI veren kurum TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) özgür – özerk bir bilimsel kurum olmayıp, Sağlık Bakanlığının yönetsel vesayeti altında bir idari birimdir ve Sağlık Bakanının ivedi kullanım onayı istemini reddetme olanağı, AKP iktidarının katı kadrolaşma sistematiği içinde yoktur. Bu Kurumdaki bilim kurulunun üyeleri ve kurulun dayandığı bilimsel verilerin, gerekçenin paylaşılması zorunludur.

Sağlık ve aşı hakkında bilgi almak, Anayasal sağlık hakkının (md. 56, 74 vd.) ayrılmaz tamamlayıcısıdır. İktidar için ise anayasal yükümlülüktür (md. 2, 5, 56, 74 vd).

AKP iktidarı hukuka ve uluslararası yerleşik bilimsel kurallara, etik ilkelere uymak zorundadır.

Bunlar yapılmadan TURKOVAC’ın yaygın uygulamaya geçilmesi ile ortaya çıkabilecek tıbbi komplikasyon, istenmeyen olumsuz – ters sonuçlardan AKP iktidarı mutlak olarak sorumlu olacaktır (hizmet kusuru, Anayasa md. 125 ve TCK’nın ilgili hükümleri).

Bu aşı adayı (TURKOVAC), henüz uluslararası bilimsel standartlarla acil kullanım için bile olsa AŞI niteliği kazanMAmıştır!

Bir de dışsatımı (ihracatı) yapılır ve yaygın aşı komplikasyonları ortaya çıkarsa, Türkiye uluslararası düzlemde de haksız, itibarsız hatta suçlu duruma düşebilecektir. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur.

Sağlık Bakanlığı, gecikmeksizin, tüm bilgileri – verileri kamuoyu ve bilimsel çevrelerle ve Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmak zo – run – da – dır..

TURKOVAC aşı adayı, kesinlikle kullanıma sokulmamalıdır.

Dolayısıyla, konuya ilişkin yayınladığımız ve 345 bini aşkın kişinin okuduğu tweet iletimizi yineliyoruz:

  • TURKOVAC henüz aşı de – ğil – dir!
  • Türkiye gündeminin kurgulu ağır ekonomik bunalımla işgal edildiği ortamda (17-25 Aralık yolsuzluğu), AKP’nin gündem oyununa başvuracağını bekliyorduk.
  • Ancak konu, 90 milyonluk Türkiye’nin sağlığıyla SALGIN ORTASINDA KUMAR OYNAMAK asla olmamalı idi!
  • Bu aşı adayı, henüz kesinlikle AŞI değildir!
BENZER KONULAR
YORUM YAZ