Real Market, Uyum/Makro Market ve Uzel direnişçilerinden eylemler

23 Eylül 2019 0

DİSK’e bağlı Nakliyat-İş sendikası öncülüğünde haklarını arayan Real Market, Uyum/Makro Market ve Uzel işçileri üç şehirde düzenledikleri eylemlerle hak mücadelelerine devam ettiler. Hak arayışındaki şçiler fabrika ve alışveriş merkezlerini eylem alanına çevirdiler.

Eylemlerle ilgili DİSK’e bağlı Nakliyat-İş sendikası bir açıklama gerçekleştirdi;

“Pazar günü sendikamız öncülüğünde sarı sendikacılığa, işçi-sendika düşmanlığına karşı Real ve Uyum/Makro Market İşçileri ile 11 yıldır haklarını alamayan Uzel İşçileri İstanbul’da, Makro İşçileri Konya ve Kayseri’de gasp edilen tazminat hakları için eylemlerine
devam ettiler.

İlk eylem Pazar günü Uzel İşçilerinin Uzel Makinenin Önünde ki Eylemi ile Başladı Bayrampaşa’da ki Uzel Fabrikasının önünde toplanan Uzel İşçileri ödenmeyen tazminat hakları için basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu‘da katılarak bir konuşma yaptı. Küçükosmanoğlu yaptığı konuşmada Uzel işçilerinin mücadelesinin belli bir aşamaya geldiğini, bu örgütlü gücün mahkemeleri bile olumlu etkilediğini belirterek, Uzel işçilerinin birlik ve beraberliklerini bozmadan bu mücadeleyi daha çok sahiplenmeleri gerektiğini belirtti. Atılan sloganların ardından eylem sona erdi.

REAL İŞÇİLERİNİN EYLEMİ

Uzel Makinenin önündeki eylemin ardından işçiler topluca Bayrampaşa Forum İstanbul AVM’ye gittiler. 25 aydır gasp edilen tazminatlarını almak için sendikamız öncülüğünde mücadele eden Real direnişçileri, Uzel ve Uyum işçilerinin de katılımı ile Pazar günü Forum İstanbul’da Media Markt’da alış-veriş yaparak aldıkları ürünleri kasalardan tek tek geçirdiler. Daha sonra “Metro, Media Markt tazminatımızı ödemedi, paramız yok” diyerek ürünleri kasada bıraktılar. Media Markt’da eyleme katılan sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu mağaza önünde bir açıklama yaparak işçiler tazminatlarını alıncaya kadar bu eylemlerin devam edeceğini belirtti.

Daha sonra alkış ve sloganlarla AVM’nin dışına çıkan kitle AVM önünde basın açıklaması yaptı. AVM’nin önünde ki açıklamada Real işçilerinin direniş süreci anlatılarak, işçilerin tazminat haklarından yasal olarak sorumlu olan Metro ve Media Markt işçilerin tazminatlarını ödeyinceye
kadar bu direnişin, mücadelenin devam edeceğini belirtildi. AVM’ye gelen halkın yoğun ilgi gösterdiği eylem atılan sloganlar ve “Metro ve Media Markt’dan Alış Veriş Yapma Zulme Ortak Olma” çağrısı ile sona erdi.

UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLEMİ

Real ve Uyum/Makro işçileri Güneşli’de bulunan Uyum Genel Müdürlüğü önüne giderek burada da bir basın açıklaması yaptılar. Burada Uyum işçileri “Tazminat Haktır Gasp Edilemez” dedi. İşyerinin önünde konuşma yapan işçiler hakları ödeninceye kadar eylemlerin devam edeceklerini belirttiler.

METRO MARKET GÜNEŞLİ EYLEMİ

İşçiler daha sonra METRO Marketin Güneşli’de bulunan mağazasının önüne gittiler. Kortej oluşturarak Metro Marketin önüne giden işçiler alış veriş yapmak için içeri girmek istediler. Ancak etten duvar ören özel güvenlik ekipleri buna izin vermedi. İşçiler bu engellemeyi alkış ve sloganlarla protesto ettiler. Burada işçiler tarafından yapılan açıklamalarda Metro haklarını ödeyinceye kadar Nakliyat-İş öncülüğünde eylemlerin devam edeceğini belirttiler. Eyleme Uyum/Makro işçileri de katılarak dayanışmada bulundular.

Kayseri ve Konya’da Makro İşçileri “Yağma Yok Tazminatlarımızı Alacağız” Dediler. Pazar günü Kayseri ve Konya’da bulunan Makro İşçileri eylemlerine devam ettiler. İşçiler tarafından yapılan açıklamada gasp edilen tazminat haklarını almak için bir araya gelerek Nakliyat-İş sendikası öncülüğünde mücadele etiklerini belirterek tazminatları ödeninceye kadar da eylem yapmaya devam edeceklerini belirttiler.

BENZER KONULAR
YORUM YAZ