Sağlık çalışanları şiddete karşı iş bıraktı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik son bir haftada yaşanan şiddet olaylarına karşı iki saatlik iş bırakma eylemi yapıldı.

23 Haziran 2018 0

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde erişkin acilde intörn doktorun şiddete maruz kalması, beyin cerrahisi yoğun bakım bölümünde hayatını kaybeden hasta yakınlarının doktor ve hemşireleri kesici aletlerle tehdit ve darp ederek zorla hayatını kaybetmiş hastaya elektroşok yaptırması ve Ege Üniversitesi yönetiminin duyarsızlığı protesto edildi. İzmir Tabip Odası (İTO) ve Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi üyeleri iki saatlik iş bırakma eylemi yaptı.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARININ CAN GÜVENLİĞİ YOK

Eylemde konuşan İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Sürenkök, “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları ile karşı karşıya kaldık. Şiddet büyük küçük, sözel fiziksel olarak ayrılmaz, ayrılamaz. Hiçbir sağlık personelinin can güvenliğinin bulunmadığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘MESLEK ONURUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Hastanelerin birer ticarethane, hastaların da müşteri haline geldiği sağlık sisteminde şiddetin arttığını vurgulayan Sürenkök, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asistanlar, hastanede şiddet olaylarının en çok yöneldiği kesimlerin başında gelmektedir. Hatta orada bulunma amaçları eğitim almak olan intörn arkadaşlarımız dahi bu şiddetin muhatabı haline geldi. Adlarını üzülerek andığımız Ersin Arslan’ların, Kamil Furtunların ve şiddet kurbanı nice meslektaşlarımızın yanlarına yenileri eklenmesin diye bu şiddete bir an önce dur denilsin. Konuyla ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını, sağlıkta şiddet yasa tasarısının bir an önce yürürlüğe konulmasını istiyoruz. İsteğimiz sağlıkta şiddetin sona ermesidir. Bu saatten sonra bir sağlık çalışanına daha şiddet uygulandığı taktirde o gün o iş yerinde iş bırakacağız. Görevimiz; can güvenliğimize ve meslek onurumuza sahip çıkmak olacak.”

HER GÜN BİR ŞİDDET VAKASI YAŞANIYOR

Türkiye Acil Tıp Derneği’nin acil servislerdeki 713 doktorla yaptığı ve geçen günlerde açıkladığı araştırmaya göre, doktorların yüzde 78’i son bir yıl içinde şiddete maruz kaldı. Yüzde 66’sı ise son bir yıl içinde birden fazla şiddet olayı yaşadı. Doktorların yüzde 31.1’i fiziksel şiddet, yüzde 29.3’ü darp, yüzde 36’sı kişisel ya da hastane eşyalarına saldırı, yüzde 5.6’sı ateşli silah, kesici, delici alet kullanılarak şiddete maruz bırakıldı. Yüzde 1’i ise cinsel saldırıya maruz kaldı. Öte yandan acil serviste çalışan doktorların yüzde 28.2’si hemen her vardiyada şiddete maruz kalıyor. Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, özel hastanede çalışanlardan 6.5 kat daha fazla şiddete maruz kalıyor.

BENZER KONULAR
YORUM YAZ