Şanlıurfa Tüvtürk Polçak Taşıt Muayene İstasyonunda zafer işçilerin!

Şanlıurfa 1. İş Mahkemesi, işçilerin işten atılmasının kanuna aykırı olduğu kararı vererek 2 işçinin işe iade edilmesine karar verdi. Diğer işçilerin de aynı şekilde emsal olan karara uygun olarak işe iade edilmesi bekleniyor.

13 Eylül 2019 0

DİSK’e bağlı Nakliyat-İş sendikasına üye oldukları için işten atılan Tüvtürk/Polçak işçileri mücadelelerini kazandılar.

Şanlıurfa 1. İş Mahkemesi, işçilerin işten atılmasının kanuna aykırı olduğu kararı vererek 2 işçinin işe iade edilmesine karar verdi. Diğer işçilerin de aynı şekilde emsal olan karara uygun olarak işe iade edilmesi bekleniyor.

Böylece Şanlıurfa’da yıllar sonra yapılan ilk işçi direnişi, başarıyla sonuçlanmış oldu. HDP ve MHP’li patronların işlettiği işyerinde, çalışanlar hem patronların tehditleriyle, hem de bölgedeki kolluk kuvvetlerinin baskısıyla mücadele ederek zafere ulaştılar.

Sendikanın mahkeme kararı sonrasında yaptığı açıklama ise şu şekilde;

“Sendikamız Şanlıurfa Polçak Taşıt Muayene İstasyonlarında örgütlenmiş, üye çoğunluğunu sağlamış ve 8 Kasım 2018 tarihinde Bakanlığa yetki tespiti için başvuruda bulunmuştu. Ancak işveren işçilerin anayasal hakkını hiçe sayarak işçi kıyımına başlamış, en son 29 Ağustos’ta işten çıkartılan üyemizle birlikte bu güne kadar 27 üyemizi haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atmıştır. İşten atılan üyelerimiz 19 Kasım 2018 tarihinden beri işyerlerinin önünde işe geri dönüş mücadelesi vermektedirler.

Onurlarına, ekmeklerine, haklarına ve sendikalarına sahip çıkan üyelerimiz bir taraftan direnişi devam ettirirken diğer taraftan da hukuksal mücadele avukatlarımızla birlikte devam ediyor.

Bu gün Şanlıurfa 1. İş Mahkemesinde işe iade ile ilgili açılan davanın duruşması yapıldı. Yapılan duruşmada Mahkeme feshin geçersizliğine ve sendikal nedenle olduğunu belirterek  iki üyemizin işe iadesine karar verdi.

Mahkeme karara bağladığı davada; işten çıkarmaların haksız ve sendikal nedenle yapıldığını kabul ederek, işe iadeye, işçinin başvurusuna, işverenin işe başlatıp başlatmamasına bağlı olmaksızın 12 aylık brüt ücreti tutarında SENDİKAL TAZMİNATA hükmetti. Ayrıca işçinin 4 aylık ücreti tutarında boşta geçen sürenin ücretinin de ödenmesine karar verdi. Böylece Tüvtürk/Polçak işvereni 12 + 4 olmak üzere toplam 16 aylık sendikal tazminat ödemeye mahkum oldu.

İşe iade davası açılan diğer üyelerimizin de davalarının aynı şekilde sonuçlanacağını düşünüyoruz.  

Dolayısı ile işverenin işçi sendika düşmanlığı yaptığı, üyelerimizi sendikal nedenlerle işten çıkarttığı, işyerinde toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını engellemek için yasaları çiğneyerek, haksız ve hukuksuz davrandığı mahkemeler tarafından da bir kez daha ispatlanmış oldu.

Tüvtürk/Polçak’da 298 gündür işçi ve sendika düşmanlarına karşı anayasal haklarını savunan ve onurları için direnen TÜVTÜRK Polçak İşçileri kazanacak.

  • Sendikaya Üye Olmak Anayasal Haktır Engellenemez.
  • Yaşasın Tüvtürk/Polçak Direnişimiz, Mücadelemiz
  • İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız.
  • Tüvtürk/Polçak’a Sendika Girecek Başka Yolu Yok.
  • Direne Direne Kazanacağız.
  • Şanlıurfa Tüvtürk/Polçak’ta İşten Çıkartılan Üyelerimiz İşe Geri Alınsın.  
  • Yaşasın Şanlıurfa Tüvtürk İşçilerinin Sendikal Mücadelesi
  • Yaşasın Nakliyat-İş”
BENZER KONULAR
YORUM YAZ