Yeni Gezi iddianamesine karşı diyeceklerimiz var!

09 Mart 2019 0

1- Gezi isyanımız gericiliğe, baskıya, faşizme karşı; cumhuriyet kazanımlarına, laikliğe, cumhuriyetin kurucularına, kadın haklarına, çevre haklarına, gösteri ve protesto hakkına, üçüncü kuşak haklara yapılan saldırılara karşı, bir toplumsal haykırış, bir özgür birey tutum ve isyanıydı. Barışçıldı. Sivil haklar manzumesiydi.

2- Evet yöntemi sivil itaatsizlikti. Sivil itaatsizlik şiddet içermez. Hem sivil itaatsizlik yöntemine dayanıp hem şiddet ortamı/çatışma ortamı yaratma amacı taşıyamaz. Bu iddia irrasyoneldir. Savcının niyetli cahilliğidir.

3- Bir “kendiliğinden kabarış” eylemiydi. Örgütsüzdü. Halka, milyonlara dayanan bir refleksti. Üç-beş amorf ilişki ağından beş-on kişinin yönetmesi objektif olarak imkansızdı.

4- O zaman AKP’nin tam ortağı ve devlet iktidarının paylaşıldığı güç olan FETÖ ve “askeri vesayet”e karşı AKP projesini organize eden ve iktidara getiren SOROS/CFR/Bilderberg (Sam amca) AKP’nin tam olarak yanındaydı – ikincisi hala öyle-. Dolayısıyla GEZİ’nin objektif olarak karşısındaydılar. FETÖ’cü basın çarşaf çarşaf çamur ve iftira atıyordu eylemlere, eylemcilere. Gezi’yle müspet bir iş ve ilişkilenmeleri objektif ve tarihsel olarak olamaz.

5- Her hukuk normunda- hadi pozitif hukuk gözüyle bile baksak- bir ratio (akıl) ve bir voluntas (egemen irade) bir arada olur. Ratio’ya dayanmayan bir norm hukuksal değildir. Bu iddianame tamamen akıl dışıdır ve asla bir hukuksal veri değildir. Bir ideolojik iktidar kararı (desizyon), iktidarın yeniden inşaası metnidir. Yalnızca “voluntas”tır. Başkaca metinlerimizde ifade ettiğimiz gibi “adli usul” siyasal iktidarın yeni önceliklerini yeniden kurma işlevini görmektedir.

6- Yasa dışı delillerin “YENİDEN KIYMETLENDİRİLMESİ” diye bir usul yahut yöntem yoktur. İlk kez Amerikan Yüksek Mahkemesinin 1939’daki kararında kavramlaştırdığı retorikle “Zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur.” Ve “Hukuksuz resmi eylem ve davranışlardan dolayı ya da onların sonucu olarak elde edilen deliller yok sayılır” (Silverthorne Lumber kararı, akt. Cantrell). Bu kural, türev deliller (derivate evidence) için de geçerlidir. Yasa dışı delilleri “kıymetlendirmek” bir TAM KANUNSUZLUKTUR. Ayrıca Anayasa 38, CMK 206, CMK 217 mutlak ve emredici biçimde yasa dışı delili yasaklamıştır. FETÖ’cülerin sözde topladığı/uydurduğu yasa dışı verilere dayanılamaz. Dayanılırsa adli suç işlenmiş olur.

7- Görevini kötuye kullanan savcı suç işlemektedir. Derhal görevden el çektirilmelidir.

8- GEZİ toplumsal/tarihsel ilerleme direncidir, yargılanamaz! Çünkü TARİH YARGILANAMAZ!

Av. Doğan ERKAN

Av. Doğan Erkan Diğer Yazıları
BENZER KONULAR
YORUM YAZ